(NĐ&ĐS) - Theo quyết định 681/QĐ-BHXH ngày 18/05/2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai “Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH” tại các tỉnh, thành trên cả nước.

Được sự đồng ý của Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu tại phiếu trình ngày 16/04/2019 của Trung tâm Công nghệ thông tin (Trung tâm), Trung tâm triển khai bổ sung các nội dung sau:

Tin nhắn thông báo cho người tham gia BHXH tự nguyện khi phương thức đóng đã đăng ký gần hết hạn. Gửi tin nhắn vào ngày 15 của tháng cuối cùng theo phương thức đóng. Phải có số điện thoại của người lao động trong dữ liệu hồ sơ cá nhân đang quản lý trên phần mềm TST.

tthc-bb-baaadZJEmk

Cùng với đó Trung tâm cũng bổ sung đầu số tra cứu 8079. Trung tâm đã ban hành công văn số 330/CNTT-PM ngày 03/04/2019 trong đó có nội dung cá nhân/đơn vị tự tra cứu thông tin theo đầu số 8179, phí dịch vụ tra cứu theo thông báo của đơn vị cung cấp dịch vụ là 1.500 đồng/tin nhắn. Phí dịch vụ này do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định và nhà mạng được hưởng phí này từ tin nhắn của thuê bao di động cá nhân/đơn vị tra cứu. Để giảm chi phí tra cứu cho cá nhân/đơn vị khi tra cứu thông tin, Trung tâm đã bổ sung thêm đầu số tra cứu 8079 với mức phí dịch vụ là 1.000 đồng/tin nhắn và cú pháp tin nhắn tra cứu theo đầu số 8079 thay đổi cụ thể như sau:

Cú pháp tra cứu thời gian tham gia BHXH: BH QT {mã số bảo hiểm xã hội}

Cú pháp tra cứu thời gian tham gia BHXH theo khoảng thời gian: BH QT {mã số bảo hiểm xã hội} {từ tháng-năm} {đến tháng-năm}

Cú pháp tra cứu thời gian tham gia BHXH theo khoảng thời gian theo năm: BH QT {mã số bảo hiểm xã hội} {từ năm} {đếnnăm}

Cú pháp tra cứu thời hạn sử dụng thẻ BHYT: BH THE {mã thẻ bảo hiểm y tế}

Cú pháp tra cứu hồ sơ đã nộp, tình trạng hồ sơ: BH HS {mã hồ sơ}

NH