(NĐ&ĐS) - Từ ngày 1/1/2018, nhiều quy định mới, tiến bộ về bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ được áp dụng. Người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn....

Ngày 6/12, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, tổ chức hội nghị tập huấn báo chí tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, bảo hiểm y tế.

minhhoc
Nhiều quy định mới về bảo hiểm xã hội áp dụng từ ngày 1/1/2018. (Ảnh minh họa)

Tại hội nghị, nhiều quy định mới, tiến bộ về BHXH được nhấn mạnh. Theo đó, từ ngày 1/1/2018, đối tượng áp dụng BHXH bắt buộc, ngoài nhóm đối tượng đã quy định trước đây, được bổ sung: Người lao động có hợp đồng lao động từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng; người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động được cơ quan thẩm quyền của Việt Nam cấp. Với đối tượng BHXH tự nguyện, Luật BHXH bỏ quy định giới hạn trần tuổi tham gia.

Ngoài ra, người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn. Cụ thể, mức hỗ trợ bằng 30% đối với người tham gia thuộc hộ nghèo, bằng 25% với hộ cận nghèo, 10% với các đối tượng khác.

Anh Lê