(NĐ&ĐS) - Thanh tra Bộ Y tế đã có quyết định thu hồi 35 sản phẩm thực phẩm và đình chỉ lưu hành 4 sản phẩm mỹ phẩm sai phạm của 3 công ty.

Ngày 12/6, Thanh tra Bộ Y tế đã có quyết định thu hồi 12 sản phẩm thực phẩm của Công ty cổ phần thực phẩm Light Food do có vi phạm về công bố sản phẩm và ghi nhãn sản phẩm, trong đó có 5 sản phẩm thực phẩm: Biolac pedia, Biolac IQ - Grow, Biolac infant, Biolac mama; Biolac gold do vi phạm: sản xuất, lưu hành trước khi công bố; nhãn lưu hành không phù hợp với nhãn công bố.

bioalac3-600x600
TPBS Biolac mama - một trong những sản phẩm bị thu hồi. Ảnh: Báo SK&ĐS

Ngoài 5 sản phẩm trên, Công ty Light Food còn bị thu hồi sản phẩm TPBS Biolac bone do có vi phạm sản xuất, lưu hành trước khi công bố.

Với Công ty Vinanusoy, Thanh tra Bộ Y tế cũng đã quyết định thu hồi 23 sản phẩm thực phẩm do có vi phạm về công bố và ghi nhãn sản phẩm.

Cụ thể, thu hồi 6 sản phẩm do có vi phạm về sản xuất, lưu hành nhưng không công bố sản phẩm.

2 sản phẩm bị thu hồi do có vi phạm sản xuất, lưu hành trước khi công bố sản phẩm; nhãn lưu hành không phù hợp với nhãn công bố.

15 sản phẩm bị thu hồi vì có vi phạm về nhãn lưu hành không phù hợp với nhãn công bố.

Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu cả hai công ty thực hiện thu hồi sản phẩm đối với các sản phẩm, lô sản phẩm vi phạm về công bố sản phẩm là 10 ngày; đối với các sản phẩm vi phạm về ghi nhãn là 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định.

Thu hồi 4 sản phẩm của Công ty cổ phần Hóa mỹ phẩm Mỹ Hảo

Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc 4 mỹ phẩm do Công ty cổ phần Hóa mỹ phẩm Mỹ Hảo sản xuất, chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường do các sản phẩm này không đáp ứng quy định về ghi nhãn mỹ phẩm.

4 sản phẩm bị đình chỉ gồm: Xà bông thơm Lily, dầu gội Mỹ Hảo, dầu gội DAN và dầu gội Tulip.

Sở Y tế TPHCM có trách nhiệm kiểm tra, giám sát thu hồi các mỹ phẩm nêu trên của Công ty Mỹ Hảo.

Cục Quản lý dược yêu cầu Công ty Mỹ Hảo phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 4 sản phẩm nêu trên, thu hồi toàn bộ các lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định. Đồng thời gửi báo cáo thu hồi các lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định về Cục trước ngày 15/7.

Nguyễn Hương