(NĐ&ĐS) - Sau 10 ngày phát động ủng hộ, được sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm, ngày 16/8, Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống đã quyên góp đủ số tiền hơn 40 triệu đồng, dựng nhà thép tiền chế trao tặng ngôi Nhà Nhân ái cho 3 học sinh dân tộc H’Mông (MS02) tại xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

 STT Tổ chức/cá nhân ủng hộ Số tiền
1  Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống 10,000,000
2  Công ty CPĐT Du lịch Hà Nội (Hanoi Tourism) 15,000,000
3  Nhà báo Đinh Bá Tuấn 1,000,000
4  Ông Nguyễn Quang Vững – Báo Nhân đạo và Đời sống 1,000,000
5 Ông Trần Hùng - Công ty Xây dựng Trần Hùng 1,000,000
6  NHT Đinh Huyền 200,000
7  NHT Vũ Văn Thiết 200,000
8  NHT Nguyễn Thị Lan Phương 500,000
9  NHT Nguyễn Đức Quyện 300,000
10 NHT Thi Hoàng 200,000
11 NHT Minh Nhật 1,000,000
12 NHT Thành Châu Giang 1,000,000
13 NHT Nguyễn Mai Hương 1,000,000
14 NHT Nguyễn Thị Mai Hương 1,000,000
15 NHT Tuyên Nguyễn 1,000,000
16 NHT Thơm Đỗ 200,000
17 NHT Trương Thủy 200,000
18 NHT Trịnh Hiền 300,000
19 NHT Hồng Ngọc 300,000
20 NHT Hoàng Thu Phương 500,000
21 Nhóm NHT Ánh Nguyệt (Hà Nội) 3,000,000
22 Nhóm NHT Minh Tiến (Đại học Tài nguyên & Môi trường) 4,000,000
BBT