(NĐ&ĐS) -Theo tính toán của UBND TP. HCM, kinh phí hỗ trợ đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi từ nay đến năm 2021 đối với 1.062 người là hơn 380 tỉ đồng.

Sáng 7/12, kỳ họp thứ 6 HĐND TP. HCM thống nhất thông qua tờ trình của UBND TP về chế độ hỗ trợ cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014 của Chính phủ.

1
TP.HCM sẽ chi hơn 380 tỷ đồng để chi trả cho công chức, viên chức nghỉ hưu sớm hoặc nghỉ việc. (Ảnh: Lê Trai).

Hoạt động này của thành phố nhằm động viên cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu trước tuổi; nghỉ việc trong quá trình thành phố thực hiện tinh giản biên chế, tinh gọn tổ chức và bộ máy. Đồng thời "thể hiện sự ghi nhận" của thành phố đối với sự cống hiến, đóng góp của họ.

Sẽ có 2 nhóm đối tượng được chính sách trợ cấp.

Nhóm một là cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội TP và quận, huyện đủ điều kiện thôi việc ngay, nghỉ hưu trước tuổi thì tùy thuộc nhóm tuổi mà ngân sách TP sẽ trợ cấp thêm căn cứ vào số năm nghỉ hưu trước tuổi, vào số năm công tác có đóng BHXH.

Nhóm hai là cán bộ thuộc Ban Thường vụ Thành ủy quản lý tự nguyện xin nghỉ công tác trước tuổi (nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc không thuộc diện tinh giản biên chế) thì UBND TP đề xuất căn cứ vào độ tuổi và thời gian tham gia công tác tại cơ quan Nhà nước có đóng BHXH để ngân sách TP trợ cấp thêm.

Ngoài chế độ chính sách được hưởng theo quy định của Chính phủ, ngân sách TP sẽ trợ cấp thêm 3 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi, trợ cấp 5 tháng tiền lương hiện hưởng cho 20 năm đầu công tác có đóng bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác, được trợ cấp thêm nửa tháng tiền lương.

Đối với các đối tượng nghỉ việc, TP trợ cấp thêm 3 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm. Ngoài ra, công chức được trợ cấp thêm 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, việc đề xuất chính sách trợ cấp thêm này để động viên cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc trong quá trình TP thực hiện tinh giản biên chế, tinh gọn tổ chức và bộ máy TP.

Tình Thương