(NĐ&ĐS) -"Cán bộ khoa học công nghệ phải là những người có phẩm chất đạo đức tốt, cùng với đó là phải có cơ chế thoáng trong ngành. Bộ cũng phải khắc phục bệnh thành tích trong khoa học công nghệ, bệnh không thiết thực, không vào cuộc sống".

Chỉ đạo trên được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra tại hội nghị tổng kết hoạt động khoa học công nghệ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức ngày 9/1.

Thu tuong nguyen xuan phuc tong ket bo khcn 2017
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành quả của ngành trong năm qua.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành quả của ngành trong năm qua có nhiều tiến bộ. Tinh thần quốc gia khởi nghiệp phát triển và lan tỏa mạnh mẽ. Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo đã phát triển rộng khắp với nhiều không gian làm việc chung, quỹ đầu tư mạo hiểm, tổ chức kết nối hỗ trợ khởi nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ ra một số mặt tồn tại, bất cập như thị trường khoa học công nghệ phát triển còn chậm. Kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ chưa được ứng dụng nhiều trong sản xuất, kinh doanh; chưa có nhiều sản phẩm được thương mại hóa.

Nêu 3 đột phá cần tập trung, Thủ tướng chỉ ra trước hết phải đột phá về thể chế, chính sách, trong đó cần xóa bỏ tư duy hành chính hóa, quy hoạch hóa và tư duy thành lập mới tổ chức phải theo quy hoạch…

Trong đó nhấn mạnh, khoa học công nghệ phải góp phần chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế, nhất là những mô hình hiện có năng suất thấp trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam.

"Cuối cùng con người là quan trọng nhất. Phải làm sao trí thức ủng hộ mình để phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc", Thủ tướng bày tỏ.

Cùng với 4 trụ cột, 3 đột phá, Thủ tướng nêu ra 5 lưu ý cần rà soát, triển khai hiệu quả.

Thứ nhất, chủ động phát triển cơ sở hạ tầng KHCN theo hướng hiện đại, đồng bộ, trong đó có các khu công nghệ cao phải làm thành công trong năm 2018 và các năm tiếp theo để bắt nhịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Thứ hai, cần quan tâm triển khai vùng kinh tế trọng điểm dựa vào KHCN, đặc biệt các vùng có lợi thế phát triển các sản phẩm nông nghiệp.

Thứ ba, KHCN phải gắn với yêu cầu của hội nhập quốc tế và thích ứng với nền kinh tế trí thức của thế giới.

Thứ tư, bảo đảm tính bền vững trong hoạch định phát triển KHCN, lộ trình, bước đi, giao trách nhiệm cho các bộ, ngành, địa phương rõ hơn các nhiệm vụ cụ thể về KHCN.

Thứ năm, Thủ tướng lưu ý về phẩm chất đạo đức của cán bộ KHCN. Nhấn mạnh tạo cơ chế thoáng trong KHCN, Thủ tướng nêu rõ, phải khắc phục bệnh thành tích trong KHCN.

Tình Thương