(NĐ&ĐS) - Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU vừa ban hành Văn bản số 1285/TTBCĐ gửi các ban Đảng Thành ủy; các sở, ngành, cơ quan thuộc Thành phố; Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; Ban Chỉ đạo chương trình 4 các quận, huyện, thị xã về việc thực hiện triển khai tuyên truyền 2 bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố Hà Nội.

Thực hiện Kế hoạch số 10-KH/BCĐ ngày 29/3/2018 của Ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU về chỉ đạo thực hiện Quy tắc ứng xử (QTƯX) của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020, Kế hoạch số 11-KH/BCĐ ngày 29/3/2018 của Ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU về chỉ đạo thực hiện QTƯX nơi công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020.

anh-1
Thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai tuyên truyền 02 bộ Quy tắc ứng xử. (Ảnh minh họa)

Theo đó, Ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU triển khai nội dung tuyên truyền thực hiện 02 QTƯX cụ thể như sau:

Đối với QTƯX của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố: Đề nghị các cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố triển khai đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện việc dán bản QTƯX trên bàn làm việc; in khổ lớn phù hợp với điều kiện từng đơn vị đóng khung treo tại cơ quan ở vị trí dễ nhìn để được nhắc nhở thực hiện hàng ngày.

Đối với QTƯX nơi công cộng: Đề nghị Ban Chỉ đạo chương trình 04, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã triển khai đến các xã, phường, thị trấn, từng khu dân cư, thôn, làng, tổ dân phố để phát đến từng gia đình thuộc địa bàn quản lý đảm bảo toàn dân được biết; đồng thời niêm yết tại nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, điểm sinh hoạt cộng đồng; các điểm công cộng được ghi trong QTƯX.

Trước đó, vào chiều ngày 22/1/2018, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tổ chức cuộc họp, đóng góp ý kiến về dự thảo kế hoạch tuyên truyền triển khai thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử (QTƯX) của TP Hà Nội trong năm 2018.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã có ý kiến đề nghị: Bên cạnh nhiệm vụ hoàn thành những mục tiêu đặt ra trong Chương trình, công tác tuyên truyền thực hiện 2 bộ QTƯX phải là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018. Đặc biệt, quá trình thực hiện phải gắn với trách nhiệm cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu; phù hợp với từng đối tượng.

Đại Lộc