(NĐ&ĐS) - Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được đề cập tại kỳ họp thứ 9 HĐND khóa XVII. 143 xã, phường, thị trấn không đủ tiêu chí về diện tích và dân số ở Thanh Hóa sẽ được sáp nhập còn 67 đơn vị.

Sáng ngày 8/7, tại Trung tâm hội nghị của tỉnh (25B), thành phố Thanh Hóa, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 9.

Tại kỳ họp, ông Trịnh Văn Chiến – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa đã phát biểu khai mạc kỳ họp, nhấn mạnh những kết quả, thành tựu đạt được và chỉ ra những hạn chế, khó khăn trong hoạt động 6 tháng đầu năm 2019.

136d1082711t32706l0
Toàn cảnh kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 8 - 10/7. Theo chương trình kỳ họp, trong ngày làm việc đầu tiên, HĐND tỉnh sẽ nghe Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới kỳ họp thứ 9; báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7; Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV; nghe và xem xét các tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo các nghị quyết và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh để thông qua 20 nghị quyết rất quan trọng.

Trong đó nghị quyết quan trọng hàng đầu là: Thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh, các nhóm dự thảo nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư các dự án; nhóm dự thảo nghị quyết về cơ chế, chính sách, định mức chi; nhóm dự thảo nghị quyết về các nội dung quan trọng khác.

Hiện nay, tỉnh Thanh Hoá có 27 đơn vị hành chính cấp huyện (24 huyện, một thị xã và hai thành phố) chia thành 635 đơn vị hành chính cấp xã (573 xã, 34 phường và 28 thị trấn). Tuy nhiên, chỉ có hai đơn vị hành chính cấp huyện và 23 đơn vị hành chính cấp xã đạt cả hai tiêu chí về diện tích tự nhiên và dân số, các đơn vị còn lại đều chưa đạt một hoặc cả hai tiêu chí này.

66380277-757468594655931-53954-1652-4580-1562557359
Ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVII.

Theo UBND tỉnh Thanh Hoá, việc chia tách nhiều đơn vị hành chính quá nhỏ những năm qua đã nảy sinh nhiều bất cập như làm phân tán nguồn lực, bộ máy hành chính phình to, tăng biên chế, lãng phí đầu tư công... do đó cần phải sắp xếp lại theo hướng tinh gọn.

Theo đó, UBND tỉnh đã trình phương án sắp xếp 143 xã phường, thị trấn và điều chỉnh địa giới 3 xã thành 67 đơn vị hành chính cấp xã, thành lập mới một thị trấn. Huyện Thọ Xuân là địa phương sáp nhập nhiều nhất với 20 xã, thị trấn (thành 9 xã, thị trấn sau sáp nhập), tiếp đến là huyện Hoằng Hoá (11 xã, thị trấn sẽ còn 5 xã, thị trấn), huyện Hà Trung (10 xã, thị trấn, sắp xếp thành 5 xã, thị trấn), các huyện Quảng Xương, Hậu Lộc đều có 7 xã trong diện sáp nhập....

Tiêu chuẩn của đơn vị hành chính cấp xã:

- Dân số: 8.000 người trở lên (xã miền núi, vùng cao: từ 5.000 người)

- Diện tích: từ 30 km2 trở lên (miền núi, vùng cao: từ 50 km2 trở lên)

Tiêu chuẩn của đơn vị hành chính cấp huyện:

- Dân số: 120.000 người trở lên (miền núi, vùng cao: 80.000 người trở lên)

- Diện tích: 450 km2 trở lên (miền núi, vùng cao: 850 km2 trở lên)

Sau khi HĐND tỉnh quyết nghị chủ trương sắp xếp các xã, UBND tỉnh Thanh Hoá sẽ lập đề án báo cáo Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định.

Tùng Nguyễn