(NĐ&ĐS) - Trong tuần làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV sẽ thảo luận nhiều dự án Luật quan trọng như Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương...

Ngày 27/5, Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV bước sang tuần làm việc thứ 2. Trong tuần này, Quốc hội dự kiến sẽ thảo luận nhiều dự án Luật quan trọng được nhiều cử tri quan tâm.

Theo chương trình nghị sự dự kiến, ngày 27/5, các đại biểu Quốc hội sẽ nghe và thảo luận về Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018 (kết hợp trình chiếu video clip).

quoc-hoi-ky-hop-7
Quốc hội thảo luận nhiều dự án Luật quan trọng trong tuần làm việc thứ 2. Ảnh: VOV.

Trong các ngày làm việc tiếp theo của tuần làm việc thứ 2, Quốc hội sẽ thảo luận nhiều dự án Luật quan trọng như: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi); Dự án Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ; Dự án Luật Thư viện.

Trong các phiên làm việc được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi ngày 30/5 và sáng 31/5, Quốc hội sẽ thảo luận về Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019; Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; Việc bổ sung danh mục dự án mới vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Hoàng Cường