(NĐ&ĐS) - Quảng Ninh vừa có văn bản hướng dẫn HĐND TP Hạ Long, huyện Hoành Bồ thực hiện việc bầu lại lãnh đạo HĐND, UBND TP Hạ Long “mới” sau khi thực hiện sáp nhập hai TP, huyện này để trở thành đơn vị hành chính cấp huyện mới.

Theo hướng dẫn của Quảng Ninh, HĐND TP Hạ Long và HĐND huyện Hoành Bồ sẽ được sáp nhập thành HĐND TP Hạ Long. Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh sẽ chỉ định một đại biểu HĐND của Hạ Long hoặc Hoành Bồ để triệu tập và chủ tọa phiên họp HĐND TP Hạ Long “mới” cho đến khi bầu Chủ tịch HĐND TP Hạ Long “mới”.

hoanh-bo
Thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ Hoành Bồ sẽ thành Hạ Long "mới"

Cũng tại kỳ họp này – kỳ họp thứ nhất của TP Hạ Long “mới”, HĐND TP Hạ Long “mới” sẽ bầu các chức danh như Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND TP Hạ Long “mới”. Trưởng ban, Phó Trưởng các ban của HĐND TP Hạ Long “mới; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long “mới”; Ủy viên ủy ban TP Hạ Long “mới”.

Trước đó, ngày 17/12/2019, Ủy ban Thường vụ quốc hội có Nghị quyết số 837 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện của Quảng Ninh. Trong đó, huyện Hoành Bồ được sáp nhập vào TP Hạ Long. Theo quyết định này, TP Hạ Long là TP thuộc tỉnh lớn nhất cả nước về diện tích (1.119 km2) với 21 phường và 12 xã.

Đặc biệt, do huyện Hoành Bồ cũ có nhiều xã miền núi, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Do vậy, sau sáp nhập, TP Hạ Long sẽ có Phòng Dân tộc với chức năng, nhiệm vụ thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội, nông nghiệp, nông thôn và thực hiện các cơ chế, chính sách dân tộc, miền núi.

          Do địa giới hành chính rộng, TP Hạ Long sẽ có hai Trung tâm phục vụ hành chính công, một đặt tại TP Hạ Long, một đặt tại thị trấn Trới (hiện nay).

Hoàng Long