Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông, ông Phạm Anh Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Ngày 19/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định bổ nhiệm ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông.

Ông Tuấn sinh năm 1973, tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, là tiến sĩ chuyên ngành tài chính ngân hàng.

Ông Phạm Anh Tuấn làm Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn.

Trước khi giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Tuấn từng trải qua các vị trí Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện; Phó tổng giám đốc, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Cụ thể, từ tháng 2/2011, ông Tuấn được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (nay là Tổng công ty Bưu điện Việt Nam).

Tháng 9/2013, ông Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Tới tháng 12/2017, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Như vậy, bộ máy lãnh đạo hiện nay của Bộ Thông tin & Truyền thông gồm Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và 5 Thứ trưởng: Nguyễn Thành Hưng, Phạm Hồng Hải, Phan Tâm, Hoàng Vĩnh Bảo và Phạm Anh Tuấn.

Theo Zing