(NĐ&ĐS) - Quốc hội thống nhất mức tăng lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng lên 1,49 triệu đồng/tháng từ 1/7/2019.

Sau khi nghe trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với 418/422 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 86,19% tổng số đại biểu Quốc hội.

Theo đó, Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Quốc hội quy định thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Mức bội chi ngân sách nhà nước tương đương 3,6% tổng sản phẩm trong nước (GDP), gồm: Bội chi ngân sách trung ương tương đương 3,4%GDP; Bội chi ngân sách địa phương tương đương 0,2%GDP. 

Tổng mức phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2019 không quá 40.000 tỷ đồng để đầu tư cho các chương trình, dự án đủ thủ tục đầu tư theo quy định.

cqh_0071
Đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Theo nội dung Nghị quyết, từ năm 2019, đưa 32% tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà và lợi nhuận được chia từ Liên doanh dầu khí Việt - Nga (Vietsovpetro) và 30% lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) vào ngân sách Trung ương. 

Cụ thể, khoản thu cân đối ngân sách với 32% lãi dầu, khí nước chủ nhà sẽ được bố trí chi đầu tư phát triển các dự án trọng điểm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

30% khoản lãi sau thuế của Viettel được chi đầu tư phát triển ngân sách nhà nước cho Bộ Quốc Phòng, để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Năm 2017, Viettel đạt tổng lợi nhuận gần 44.000 tỷ đồng.

Quốc hội cũng thống nhất mức tăng lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng lên 1,49 triệu đồng/tháng từ 1/7/2019. 

Trong đó, ngân sách trung ương bảo đảm kinh phí điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp người có công với cách mạng...

Ngân sách địa phương, phần kinh phí dành ra từ giảm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực hành chính và hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp công lập, được sử dụng theo nguyên tắc: dành 50% để chi trả lương tăng thêm do tăng lương cơ sở; 50% còn lại cho các chính sách an sinh xã hội. 

M.T