(NĐ&ĐS) -Tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2018 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai tổ chức chiều ngày 12/1, ngành nông nghiệp Lào Cai dự kiến sẽ di dời 380 hộ dân khỏi vùng thiên tai nguy hiểm trong năm 2018.

Theo đó, ngành nông nghiệp Lào Cai dự kiến kế hoạch bố trí ổn định dân cư năm 2018 là 380 hộ dân, kinh phí dự toán thực hiện là 7.122 triệu đồng để tiếp tục chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai nguy hiểm.

Cụ thể, dự kiến có 312 hộ dân được sắp xếp tập trung, xen ghép; 68 hộ được sắp xếp theo hình thức ổn định tại chỗ.

2214
Trồng rừng ngăn lũ là hoạt động được tình Lào Cai chú trọng thực hiện trong những năm qua. (Ảnh minh họa).

Được biết, trong năm 2017 toàn tỉnh Lào Cai đã trồng mới thêm được 8.450 ha rừng các lọai. Giao khoán và bảo vệ được 174.359 ha rừng, đạt 100% kế hoạch đề ra; tỷ lệ che phủ rừng chung toàn tỉnh đạt 54,2%. Có thêm 7 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 35/143 xã.

Hình ảnh 2d
Những đồi chuối và dứa là minh chứng cho thành công trong nông nghiệp của bà con Lào Cai. Qua đó đưa tốc độ tăng trưởng giá trị SXNN bình quân đạt 6,06%/năm.

Mục tiêu trong năm 2018, ngành nông nghiệp Lào Cai đặt mục tiêu đưa tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp (SXNN) đạt từ 6% trở lên. Tổng giá trị SXNN đạt trên 6.500 tỷ đồng. Nâng giá trị canh tác lên 69 triệu đồng/ha. Tăng sản lượng lương thực có hạt đạt 312 nghìn tấn.

Hình ảnh 2b
Niềm vui của một hộ gia đình đang đến mùa thu hoạch nông sản.

Tiếp tục duy trì và mở rộng thêm các diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các huyện. Bảo vệ và trồng mới các diện tích rừng, nâng độ che phủ rừng lên 54,9%.

Phấn đấu đầu tư để có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Đẩy mạnh vào cuộc giải quyết các tồn tại, hạn chế như các vấn đề liên kết sản xuất, kết cấu hạ tầng, tiến độ sắp xếp dân cư vùng thiên tai bão lũ trên toàn địa bàn tỉnh, đặc biệt các huyện ở vùng sâu, vùng xa.

Tình Thương