(NĐ&ĐS) - Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV khai mạc sáng 20/5. Kỳ họp này dự kiến thông qua 7 luật, 2 nghị quyết và cho ý kiến 9 dự án luật khác.

Sáng 20/5, tại Hà Nội, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV khai mạc. Kỳ họp này dự kiến làm việc trong 20 ngày, bế mạc vào ngày 14/6.

Theo lịch trình làm việc, sau khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc, các đại biểu sẽ nghe đại diện Chính phủ báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2018, tình hình những tháng đầu năm 2019; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV.

Tại kỳ họp này, Quốc hội dành 12 ngày để xem xét, thông qua 7 dự án luật, 2 nghị quyết và cho ý kiến đối với 9 dự án luật khác, trong đó có Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật Kiến trúc; Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công; Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia...

Về hoạt động giám sát tối cao, Quốc hội khóa XIV sẽ xem xét chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018. 

2
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV.

Quốc hội cũng sẽ xem xét tình hình kinh tế - xã hội, kết hợp thảo luận về sử dụng vốn vay, quản lý nợ công; kết quả kiểm điểm và xử lý trách nhiệm trong việc để xảy ra các vi phạm quản lý sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Dự kiến phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra trong 2,5 ngày, tiến hành theo nhóm vấn đề, được lựa chọn dựa trên ý kiến của các đại biểu Quốc hội.

Hoàng Cường - Hải An