(NĐ&ĐS) - Quốc hội đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm bằng bỏ phiếu kín 48 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn vào chiều nay 25/10.

Đây là lần thứ ba Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm (các lần trước vào năm 2013 và 2014). 48 chức danh được lấy phiếu lần này gồm Phó chủ tịch nước; Chủ tịch, 4 phó chủ tịch Quốc hội; 12 chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội; Tổng thư ký Quốc hội; Thủ tướng, 5 phó thủ tướng, 20 bộ trưởng; Tổng Kiểm toán Nhà nước; Chánh án TAND tối cao và Viện trưởng VKSND tối cao.

2 chức danh không lấy phiếu tín nhiệm lần này gồm ông Nguyễn Phú Trọng (Chủ tịch nước); ông Nguyễn Mạnh Hùng (Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông). Hai người giữ các chức danh này đều mới nhậm chức, chưa công tác đủ 9 tháng theo quy định để lấy phiếu tín nhiệm.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh vừa được công bố ở Quốc hội chiều 25/10:

 STT Người được lấy tín nhiệm                     Chức danh Kết quả lấy phiếu
KHỐI CHỦ TỊCH NƯỚC Tín nhiệm cao Tín nhiệm Tín nhiệm thấp
1 Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh         Phó Chủ tịch nước                           323 146 06
KHỐI QUỐC HỘI      
1 Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội 437 34 04
2 Bà Tòng Thị Phóng Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội 372 91 11
3 Ông Uông Chu Lưu  Phó Chủ tịch Quốc hội 374 92 09
4 Ông Đỗ Bá Tỵ Phó Chủ tịch Quốc hội 327 135 13
5 Ông Phùng Quốc Hiển Phó Chủ tịch Quốc hội 362 102 07
6 Bà Nguyễn Thúy Anh Ủy viên Ủy ban TVQH,Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội 210 232 32
7 Ông Phan Thanh Bình Ủy viên Ủy ban TVQH,Chủ nhiệm Ủy ban VH-GD-TN-TN-NĐ 326 146 02
8 Ông Hà Ngọc Chiến Ủy viên Ủy ban TVQH,Chủ tịch Hội đồng Dân tộc  290 181 03
9 Ông Phan Xuân Dũng Ủy viên Ủy ban TVQH,Chủ nhiệm Ủy ban KH-CN và Môi trường 276 176 22
10 Ông Nguyễn Khắc Định Ủy viên Ủy ban TVQH,Chủ nhiệm Ủy ban Pháp Luật 317 145 12
11 Ông Nguyễn Văn Giàu Ủy viên Ủy ban TVQH,Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại 330 139 05
12 Ông Nguyễn Đức Hải Ủy viên Ủy ban TVQH,Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách 323 144 07
13 Bà Nguyễn Thanh Hải Ủy viên Ủy ban TVQH,Trưởng ban Dân nguyện  279 171 25
14 Bà Lê Thị Nga Ủy viên Ủy ban TVQH,Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp  338 118 19
15 Ông Nguyễn Hạnh Phúc Ủy viên Ủy ban TVQH,Tổng Thư ký Quốc Hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội 315 133 26
16 Ông Vũ Hồng Thanh Ủy viên Ủy ban TVQH,Chủ nhiệm Ủy bắn Kinh tế  263 182 29
17 Ông Trần Văn Túy Ủy viên Ủy ban TVQH,Trưởng ban Công tác Đại biểu  341 120 14
18 Ông Võ Trọng Việt Ủy viên Ủy ban TVQH,Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh 286 166 23
KHỐI CHÍNH PHỦ
1 Ông Nguyễn Xuân Phúc               Thủ tướng Chính phủ 393 68 14
2 Ông Trương Hòa Bình Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ 336 122 15
3 Ông Phạm Bình Minh Phó Thủ tướng Chính phủ - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 377 85 10
4 Ông Vương Đình Huệ Phó Thủ tướng Chính phủ 354 103 17
5 Ông Vũ Đức Đam Phó Thủ tướng Chính phủ 305 140 28
6 Ông Trịnh Đình Dũng Phó Thủ tướng Chính phủ 210 212 50
7 Ông Ngô Xuân Lịch Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 341 120 12
8 Ông Tô Lâm Bộ trưởng Bộ Công an 273 149 51
9 Ông Chu Ngọc Anh Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 169 270 34
10 Ông Trần Tuấn Anh Bộ trưởng Bộ Công thương 226 188 57
11 Ông Đỗ Văn Chiến Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc 255 203 14
12 Ông Nguyễn Xuân Cường Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 307 153 12
13 Ông Đào Ngọc Dung Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 258 189 25
14 Ông Nguyễn Chí Dũng Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 169 208 97
15 Ông Đinh Tiến Dũng Bộ trưởng Bộ Tài chính 229 195 49
16 Ông Mai Tiến Dũng Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 273 175 24
17 Ông Phạm Hồng Hà Bộ trưởng Bộ Xây dựng 159 226 89
18 Ông Trần Hồng Hà Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 197 208 69
19 Ông Lê Minh Hưng Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 339 122 11
20 Ông Lê Minh Khái Tổng Thanh tra Chính phủ 304 158 12
21 Ông Lê Thành Long Bộ trưởng Bộ Tư pháp 318 134 22
22 Ông Phùng Xuân Nhạ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 140 194 137
23 Ông Lê Vĩnh Tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ 157 250 64
24 Ông Nguyễn Văn Thể Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải 142 221 107
25 Ông Nguyễn Ngọc Thiện Bộ trưởng Bộ Văn Hóa - Thể thao và Du lịch 148 252 72
26 Bà Nguyễn Thị Kim Tiến Bộ trưởng Bộ Y tế 224 197 53
KHỐI TAND TỐI CAO, VKSND TỐI CAO VÀ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
1 Ông Nguyễn Hòa Bình Chánh án Toà án Nhân dân tối cao 286 171 18
2 Ông Lê Minh Trí Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao 204 229 41
3 Ông Hồ Đức Phớc Tổng Kiểm toán Nhà nước 245 194 36
Minh Tâm