(NĐ&ĐS) - Theo báo cáo từ ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, năm 2019, Hải Phòng mới bố trí tái định cư được cho hơn 700 hộ, vẫn còn 3.885 hộ chưa được bố trí tái định cư khi Nhà nước thực hiện thu hồi đất.

Mấy năm nay, Hải Phòng thực hiện thu hồi hơn 804 ha đất để thực hiện hàng trăm công trình, dự án, trong đó có các công trình trọng điểm như Dự án Khu đô thị mới Bắc sông Cấm, Dự án tuyến đường bộ ven biển, Dự án cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng có sử dụng đất trên địa bàn. Trong số này có đất của 9.536 hộ dân đang sử dụng. Theo đó, có 4.678 hộ dân đủ điều kiện được giao đất tái định cư khi Nhà nước thực hiện thu hồi đất.

Tuy nhiên, đến nay (tháng 12/2019), mặc dù một số dự án sử dụng đất đã đi vào hoạt động, Hải Phòng mới giao được đất cho 700 hộ dân tái định cư, 93 hộ đủ điều kiện tái định cư tự lo chỗ ở, chưa đạt 14% kế hoạch giao đất tái định cư, vẫn còn 3.885 hộ chưa bố trí tái định cư. Các hộ dân chưa có đất tái định cư chủ yếu thuộc các dự án khu đô thị mới Bắc sông Cấm, dự án đường giao thông đô thị (đường Wold bank), dự án Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, dự án Vinfast...

KDDT Bắc sông Cấm
Còn nhiều hộ dân bị thu hồi đất để làm KĐT mới Bắc sông Cấm chưa được nhận đất tái định cư.

Theo giải trình từ UBND TP Hải Phòng, nguyên nhân chưa bố trí tái định cư được cho hàng nghìn hộ dân được xác định là các hộ dân chưa nhận tiền giải phóng mặt bằng, bàn giao đất để được nhận đất tái định cự. Một nguyên nhân khác là Hải Phòng chậm trễ trong việc xây dựng hạ tầng các khu tái định cư để có quỹ đất giao tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất.

Việc chậm, chưa bố trí tái định cư cho các hộ dân có đất bị thu hồi đủ điều kiện tái định cư cũng được xác định là do nhiều dự án sử dụng đất bị chậm tiến độ do gặp khó trong việc thực hiện thu hồi đất.

Hoàng Long