(NĐ&ĐS) - Thực hiện chủ trương của Trưởng ban Tuyên giáo, các cấp, ngành từ Trung ương tới địa phương đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tinh gọn đội ngũ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Mục tiêu cao nhất là cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Ngày 11/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội làm việc với các quận huyện về việc thực hiện chủ trương Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời làm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện, thị xã.

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, hiện Đảng bộ TP có 30 trung tâm, cùng đó là 30 Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện, thị ủy. Ở các đơn vị này của TP Hà Nội hiện có 26 Trưởng ban Tuyên giáo. Hiện 4 đơn vị khuyết trưởng ban gồm: Sơn Tây, Hà Đông, Ứng Hòa, Đan Phượng.

Qua quá trình làm việc, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đề xuất nhiều giải pháp thực hiện chủ trương Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời làm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị.

Theo đó, với các Trung tâm bồi dưỡng chính trị khuyết Giám đốc, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đề xuất không bổ nhiệm giám đốc mới. Trường hợp khuyết Trưởng ban Tuyên giáo, thì ưu tiên bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm được quy hoạch làm Trưởng ban Tuyên giáo.

Ông Nguyễn Thế Thạch - Trưởng ban Tuyên giáo quận Long Biên thống nhất với các đề xuất của Ban Tuyên giáo Thành ủy. Theo ông Thạch, khi nhận thông tin trên, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện này không có tâm tư gì.

“Dù giám đốc trung tâm hiện nay có xuống làm cấp phó sau này thì vẫn là cán bộ chủ lực của trung tâm bồi dưỡng chính trị”, ông Thạch nói và cho biết, bản thân mình hiện làm Trưởng ban Tuyên giáo cũng phải xử lý rất nhiều công việc.

Là người trực tiếp ảnh hưởng của chủ trương trên, ông Nguyễn Công Hiển – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đông Anh thật lòng nói: “Tôi buồn thì có buồn thật, tâm tư thì có tâm tư thật, nhưng cấp trên quyết thế nào thì sẽ thực hiện thế đó!”

tuyengiao1-1523502665908418029675
Trưởng ban Tuyên giáo quận Hai Bà Trưng - Nguyễn Đình Nguyên chuẩn bị tâm lý về hưu trước tuổi

Ông Đoàn Đình Nguyên – Trưởng Ban Tuyên giáo quận Hai Bà Trưng (SN 1959) cho biết, cá nhân mình đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng về nghỉ trước tuổi để cho những cán bộ được quy hoạch vào vị trí của mình được bắt đầu ngay công việc. Tuy nhiên, ông Nguyên cũng đề nghị thành phố nên có chính sách hợp lý để động viên tâm tư, tình cảm những cán bộ chịu tác động trực tiếp của chính sách trên.

Phát biểu làm rõ một số vấn đề tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Minh Hạnh – Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội khẳng định dù quá trình thực hiện có diễn ra thế nào thì vẫn phải dựa trên nguyên tắc là đảm bảo ổn định, thống nhất của bộ máy. Việc sắp xếp phải được thực hiện xong trong năm 2018 và ở những nơi thuận lợi sẽ làm ngay trong 6 tháng đầu năm.

Tại hội nghị, bà Hạnh cũng nêu ra định hướng sắp xếp cán bộ đang làm chức danh Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị hiện nay theo hướng có thể ở lại làm Phó Giám đốc. “Với những cán bộ trẻ, có năng lực sẽ được sắp xếp theo chiều hướng thuận lợi để có bước phát triển tiếp theo…”, bà Hạnh nói.

Thanh Dung