(NĐ&ĐS) - UBND TP Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn thời gian tới phải mở rộng các hình thức tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị, góp ý của người dân qua các kênh thông tin trực tuyến như: email, mục Hỏi-đáp trên website đơn vị hay qua SMS tới những số điện thoại di động công khai…

Thời gian qua, thành phố Hà Nội đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý nhà nước, cung ứng dịch vụ đối với cá nhân, tổ chức, nâng cao năng lực chuyên môn, ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

tang-hieu-qua-1
Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các quận, huyện, thị xã cần chú trọng hơn nữa việc khai thác các kênh thông tin trực tuyến như hộp thư điện tử, chuyên mục Hỏi – Đáp trên Cổng/ Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và iếp nhận tin nhắn qua các số điện thoại di động công khai. 

Lãnh đạo UBND Thành phố yêu cầu các quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn thời gian tới phải tăng cường cung cấp thông tin đến người dân, tổ chức và mở rộng các hình thức tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị, góp ý. Cụ thể, để tăng cường cung cấp thông tin đến người dân, tổ chức và mở rộng các hình thức tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, góp ý.

Trong văn bản chỉ đạo mới đây, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã và UBND các xã, phường thị trần nghiêm túc thực hiện một số nội dung công việc.

Trong đó, các cơ quan, đơn vị tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp phải tổ chức thực hiện nghiêm quy định về bố trí các hình thức tiếp nhận, góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức; tích cực xử lý các góp ý, phản ánh, kiến nghị và kịp thời thông báo kết quả xử lý đến người dân, tổ chức.

Bên cạnh đó, các quận, huyện, thị xã cần duy trì và phát huy hiệu quả các hình thức tương tác giữa chính quyền và người dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, như: tổ chức đối thoại; tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; công khai số điện thoại đường dây nóng…

Đặc biệt, lãnh đạo UBND thành phố cũng yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn Hà Nội phải đa dạng hóa các cách thức tiếp nhận kiến nghị, đề xuất của người dân; chú trọng hơn nữa việc khai thác các kênh thông tin trực tuyến như hộp thư điện tử, chuyên mục Hỏi – Đáp trên Cổng/ Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; tiếp nhận tin nhắn qua các số điện thoại di động công khai.

Đồng thời, UBND các quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn cần công khai đầy đủ và đúng hình thức các nội dung phải công khai theo quy định.

Bảo An (t/h)