Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam... và rất nhiều các doanh nghiệp lớn không chịu công bố thông tin của doanh nghiệp

Nhằm minh bạch hóa, tăng cường hiệu quả của doanh nghiệp (DN) nhà nước, Chính phủ đã ban hành nghị định 81/2015, quy định hàng loạt thông tin các DN nhà nước (do Nhà nước nắm 100% vốn) phải công bố, như: chiến lược phát triển của DN, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hằng năm của DN, báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và ba năm, báo cáo tài chính sáu tháng và một năm... Thậm chí, DN sẽ phải công bố cả chế độ tiền lương, tiền thưởng của mình.

Thế nhưng, tính đến đến hết năm 2017, mới chỉ có 265/622 DN (chiếm 42,6%) gửi báo cáo đến Bộ KH&ĐT để thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin DN.

Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam, Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc, các DN thuộc Bộ VH-TT&DL… là những doanh nghiệp lớn, đứng đầu danh sách về việc chưa chịu công bố thông tin. 

Hiện nay, có khoảng 357 DN chưa thực hiện công bố thông tin, chủ yếu là các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thủy nông, thủy lợi, các công ty nông, lâm nghiệp, xổ số kiến thiết của các địa phương.

Ngoài ra, một số công ty con do công ty mẹ nắm 100% vốn tại một số doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cũng chưa thực hiện công bố thông tin.

Theo Bộ KH&ĐT, tính đến 31-12-2017, mới có 6/15 bộ và cơ quan ngang bộ, 8/63 tỉnh, TP thuộc trung ương… có chuyên mục riêng về công bố thông tin. Như vậy, mới chỉ có 20/84 cơ quan chủ sở hữu (chiếm 23,81%) thực hiện đúng quy định về tổ chức thực hiện công bố thông tin.

Mặt khác, trong số chín loại báo cáo phải thực hiện công bố thông tin thì đa số 265 DN đã công bố thông tin chưa công bố đầy đủ. Trung bình mỗi DN chỉ công bố khoảng 5/9 loại báo cáo.

Đối với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, DN lớn thuộc các bộ, địa phương, tính đến hết năm 2017, cũng chỉ có 55/77 DN đã thực hiện công bố thông tin theo quy định nhưng lại chưa thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn.
0tong-cong-ty_mrxz
Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam - một Công ty lớn chưa thực hiện  công bố thông tin DN theo quy định 
Quy định là vậy nhưng trên thực tế rất nhiều tập đoàn, tổng công ty không thực hiện. Có tập đoàn, tổng công ty chỉ gửi báo cáo cho bộ chủ quản của mình, một số DN gửi cho KH&ĐT theo quy định nhưng lại không đầy đủ các loại báo cáo, không công khai đầy đủ trên trang web của từng DN.

Nhận định rằng việc công bố công khai thông tin hoạt động của DNNN được dư luận rất quan tâm, tăng hiệu quả sử dụng vốn nhà nước, hạn chế được thất thoát, lãng phí, tham ô… nhưng Bộ KH&ĐT cho hay: Tỉ lệ DNNN thực hiện công bố thông tin còn rất thấp.

“Phần lớn các DN thuộc đối tượng công bố thông tin chưa thực hiện đầy đủ các quy định về công bố thông tin, chưa báo cáo đầy đủ, trung thực cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước để giám sát, đôn đốc thực hiện công bố thông tin…”, dự thảo báo cáo cho hay.

Từ đó, Bộ KH&ĐT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh chưa thực hiện xây dựng chuyên mục và công bố thông tin của doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện nội dung này và gửi kết quả về Bộ KH&ĐT để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Về xử lý trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc công bố thông tin, Bộ KH&ĐT đề nghị Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh xem xét, khiển trách viên chức quản lý DN; xử phạt các DN không công bố hoặc công bố không đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định số 50/2016. Đồng thời yêu cầu các DN hoàn thiện việc công bố thông tin theo đúng quy định.

Cuối cùng, Bộ KH&ĐT đề nghị Thủ tướng cho phép công khai tình hình thực hiện công bố các thông tin nêu trên để thúc đẩy và tăng cường trách nhiệm của các cơ quan đại diện chủ sở hữu, của các DNNN và DN có vốn nhà nước. Phải tạo áp lực cạnh tranh đầy đủ cho DN nhà nước để DN nhà nước phải thực sự có nhu cầu thay đổi quản trị, công khai minh bạch theo chuẩn thế giới mới mong tồn tại và phát triển.

Theo Bảo An / PL TPHCM