(NĐ&ĐS) - Theo dự thảo Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải mà Bộ Tài chính vừa công bố, mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt có thể sẽ tăng từ mức 10% như hiện tại lên 15% đối với một số cơ sở.

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trong đó có đề xuất tăng mức phí với một số đối tượng.

xu-ly-nuoc-thai-rua-xe
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, Bộ Tài chính dự kiến trình Chính phủ 2 phương án. Một là giữ nguyên quy định hiện hành. Tức là, theo quy định hiện tại, mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt là 10% trên giá bán của 1m3 nước sạch, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Trường hợp cần thiết áp dụng mức thu cao hơn, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức cụ thể phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. 

Hai là quy định mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt vẫn là 10%. Tuy nhiên, mức phí áp dụng đối với một số cơ sở sẽ là 15%, bao gồm: Cơ sở rửa ô tô, xe máy, sửa chữa ô tô, xe máy, bệnh viện, phòng khám chữa bệnh, nhà hàng, khách sạn, cơ sở đào tạo, nghiên cứu, cơ sở kinh doanh, dịch vụ khác. Nguyên nhân là vì nước thải của những cơ sở này có mức độ gây ô nhiễm môi trường cao hơn.

Tuy nhiên, theo dự thảo tờ trình Chính phủ của Bộ Tài chính, một số địa phương gồm Đà Nẵng, Đồng Nai, An Giang cho rằng quy định cơ sở rửa ôtô, xe máy, sửa chữa ôtô, xe máy; nhà hàng, khách sạn chịu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt như cá nhân, hộ gia đình là không công bằng. Nguyên nhân do nước thải của những cơ sở này có mức độ gây ô nhiễm môi trường cao hơn.

M.Tâm