Vào lúc 16h30 ngày 11/11, tại Trung tâm Báo chí Quốc tế (IMC), Chủ tịch nước Trần Đại Quang (Chủ tịch Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Apec lần thứ 25) đã chủ trì buổi họp báo kết thúc Hội nghị Apec năm 2017 (06/11-11/11/2017).

Tại buổi họp báo kết thúc Hội nghị Apec 2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có những nhận định về sự quan trọng và tầm nhìn chiến lược của Tuần lễ Cấp cao Apec.

Trong đó, có những yêu cầu cấp bách cần đặt ra, đó là tăng cường chất lượng giáo dục, trang bị cho người lao động những kiến thức, kỹ năng cần thiết để thích ứng tốt hơn với môi trường việc làm và thị trường lao động đang thay đổi căng thẳng bởi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Nhận thức sâu sắc được điều đó, Hội nghị đã thông qua khuôn khổ phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số, các định hướng chính sách và biện pháp đề ra trong khuôn khổ, không chỉ đáp ứng sự quan tâm chung của khu vực mà còn là đòn bẩy giúp Việt Nam tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các đột phá chiến lược về phát triển nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi họp báo kết thúc Hội nghị Apec 2017 (Ảnh: Đình Hiệp).

Nhằm tạo những động lực mới cho tăng trưởng bền vững, Hội nghị đã giành nhiều thời gian thảo luận sâu sắc về các chính sách và biện pháp chiến lược nhằm phát triển các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa theo hướng xanh, bền vững và sáng tạo. Thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, công nghiệp hỗ trợ, phát triển công nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu. Tăng cường an ninh lương thực, nước, năng lượng, phát triển nông thôn và đô thị. Cải cách cơ cấu, nâng cao năng lực, giảm thiểu rủi ro thiên tai, phát triển du lịch bền vững. Việc triển khai những khuôn khổ hợp tác dài hạn của Apec trong những lĩnh vực này sẽ góp phần củng cố vai trò của diễn đàn, là cơ chế hợp tác kinh tế toàn cầu của khu vực và đi đầu với các nỗ lực toàn cầu để phát triển bền vững như những mục tiêu chung cần đạt được vào năm 2030 mà LHQ đã đề ra.

Chủ tịch Trần Đại Quang khẳng định: Thúc đẩy thương mại, đầu tư tự do và mở ở châu Á - Thái Bình Dương là sứ mệnh của các nền kinh tế Apec. Để Apec tiếp tục là động lực thúc đẩy liên kết, kết nối khu vực, góp phần để châu Á - Thái Bình Dương là động lực của tăng trưởng và liên kết kinh tế toàn cầu, Hội nghị tái khẳng định, cam kết hoàn tất việc thực hiện các mục tiêu về tự do hóa thương mại và đầu tư, thúc đẩy thuận lợi hóa đầu tư, kinh doanh và dịch vụ, tăng cường hợp tác kinh tế, kỹ thuật, tiếp tục nỗ lực hướng tới hình thành khu vực thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương. Nhấn mạnh vai trò quan trọng của Apec trong việc ủng hộ hệ thống thương mại đa phương, dựa trên luật pháp, tự do, mở, công bằng, quy hoạch và bao trùm, Hội nghị cũng hoan nghênh việc thông qua khuôn khổ Apec để tạo thuận lợi cho thương mại điện tử xuyên biên giới. Để tạo điều kiện cho Apec khai thác có hiệu quả tiềm năng phát triển của kinh tế mở, kinh tế số và các chuỗi cung ứng, các chuỗi giá trị toàn cầu.

Để nâng cao vị thế, vai trò của Apec trong cục diện quốc tế đang đồng nhất, việc thành lập nhóm tầm nhìn Apec rất được hoan nghênh, nhằm hỗ trợ các quan chức cao cấp trong việc xác định hướng đi và tương lai của diễn đàn sau năm 2020, đó là một diễn đàn tự cường có năng lực xử lý những thách thức toàn cầu cũng như có những khả năng thích ứng cao với thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Quyết định này cũng thể hiện quyết tâm của các nền kinh tế thành viên hướng tới xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, năng động, gắn kết và thịnh vượng. Trong đó, người dân và doanh nghiệp có vị trí tương đồng. Nhằm phát huy vai trò của Apec và cơ chế khởi xướng và nhiều khối các ý tưởng liên kết, kết nối khu vực, trong dịp này Việt Nam đã tổ chức đối thoại không chính thức, lần đầu tiên giữa Apec và Asean về chủ đề “Cùng tạo động lực mới, vì một châu Á - Thái Bình Dương kết nối toàn diện” với sự tham sự của các nhà lãnh đạo các nền kinh tế Apec và 10 nhà lãnh đạo các nước Asean.

Những ngày vừa qua, người dân Việt Nam nói chung, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam nói riêng đã chào đón hơn 10.000 đại biểu Apec, lãnh đạo các đoàn hàng đầu khu vực và thế giới, đại diện các tổ chức quốc tế đến tham dự Tuần lễ cấp cao Apec. Tính riêng đội ngũ báo chí, có gần 3.000 phóng viên đại diện cho các cơ quan truyền thông của Việt Nam và quốc tế đã tham gia tác nghiệp tại Đà Nẵng. Sự hiện diện của đông đảo các cơ quan báo chí thể hiện tầm quan trọng và ý nghĩa của Apec. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đã cảm ơn những tình cảm quý báu mà bạn bè quốc tế đã dành cho nước chủ nhà trong dịp Apec 2017.

Cũng nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã biểu dương toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động, các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và các địa phương trên cả nước, các tầng lớp nhân dân, tình nguyện viên đã nỗ lực hỗ trợ, giúp đỡ, làm việc ngày đêm góp phần tạo nên thành công của Tuần lễ cấp cao Apec 2017.

Đình Hiệp - Hồng Quảng