(NĐ&ĐS) - Bộ Công an đã bỏ quy định CSGT phải có “thẻ xanh” mới được tuần tra kiểm soát và xử lý người vi phạm tại dự thảo thông tư mới nhất về quy trình tuần tra kiểm soát của CSGT.

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo (lần 2) Thông tư quy định quyền hạn, chức năng, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của CSGT, thay thế cho Thông tư 01/2016.

Dự thảo này không còn quy định bắt buộc với cán bộ, chiến sĩ khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phải đeo bảng hiệu (thẻ màu xanh có hình và số hiệu, cấp bậc). Thay vào đó, CSGT chỉ đeo số hiệu Công an nhân dân theo quy định của Bộ Công an. Khi kiểm soát thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, Cảnh sát giao thông được mặc thường phục để vận hành, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đó.

Trước đó, quy định CSGT phải đeo “thẻ xanh” được thể hiện tại Thông tư 45/2012 quy định về biển hiệu và Giấy chứng nhận Cảnh sát tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ và được thực hiện từ năm 2013, sau đó Thông tư 02/2016 thay thế nhưng vẫn kế thừa và thực thi cho đến nay.

Theo đó, những người đã qua tập huấn, sát hạch, được cấp thẻ xanh mới được bố trí tuần tra kiểm soát và xử lý phương tiện vi phạm trên đường. Những cảnh sát chưa được cấp thẻ, nếu phát hiện vi phạm vẫn có quyền được dừng xe, nhưng việc xử lý được bàn giao cho cấp trên.

 

MT