(NĐ&ĐS) - Theo dự thảo của Bộ Nội vụ, từ ngày 1/7/2018 mức lương, phụ cấp và hoạt động phí của các đối tượng được tính theo mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng.

Theo dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng của Bộ Nội vụ, mức lương, phụ cấp và hoạt động phí của các đối tượng được tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng từ ngày 1-7-2018

Theo đó, đối tượng áp dụng bao gồm: Cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý và viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật; cán bộ, công chức, viên chức được điều động, biệt phái đến làm việc tại các hội, tổ chức phi Chính phủ, dự án và cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam theo quyết định của cấp có thẩm quyền; cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp hưởng hoạt động phí theo quy định của pháp luật hiện hành.

123
Mức lương, phụ cấp và hoạt động phí của các đối tượng được tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2018. (Ảnh minh họa: internet).

Theo dự thảo Thông tư này của Bộ Nội vụ, cách tính lương sẽ như sau.

Cụ thể, đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định nêu trên, công thức tính mức lương như sau: Mức lương thực hiện từ ngày 1/7/2018 = Mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng.

Công thức tính mức phụ cấp đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở như sau: Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 1/7/2018 = Mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng x Hệ số phụ cấp hiện hưởng.

Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

Còn với Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, sẽ căn cứ vào hệ số hoạt động phí đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật hiện hành để tính mức hoạt động phí theo công thức sau: Mức hoạt động phí thực hiện từ ngày 1/7/2018 = Mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng x Hệ số hoạt động phí theo quy định.

Nguyễn Đức