(NĐ&ĐS) - Theo dự thảo Luật Công an nhân dân (sửa đổi) được đưa ra Quốc hội thảo luận, lực lượng công an có một đại tướng (Bộ trưởng Bộ Công an), không quá 6 thượng tướng (các thứ trưởng).

CAND giữ vị trí nòng cốt trong đấu tranh, phòng chống vi phạm phạm luật

Trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy việc xác định CAND giữ vị trí nòng cốt trong đấu tranh, phòng chống vi phạm phạm luật là phù hợp với thực tiễn và thống nhất với quy định của pháp luật có liên quan.

Trên cơ sở xác định vị trí của CAND, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo rà soát, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ của CAND (Điều 15, Điều 16 dự thảo Luật) phù hợp với vai trò của CAND trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Theo báo cáo giải trình, tiếp thu, vấn đề phong tướng còn có ý kiến khác nhau giữa các đại biểu. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã báo cáo cấp có thẩm quyền (Bộ Chính trị) cho ý kiến.

6.11 c - cand
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt.

UBTVQH cũng cho rằng, Bộ Công an vừa điều chỉnh tổ chức, bộ máy, cần có thời gian kiểm nghiệm, đánh giá và có thể tiếp tục điều chỉnh, nên đề nghị quy định về cấp bậc hàm chỉ quy định nguyên tắc, tiêu chí xác định cấp bậc hàm cao nhất là trung tướng đối với các đơn vị thuộc Bộ; cấp bậc hàm thiếu tướng đối với giám đốc công an cấp tỉnh; quy định số lượng, vị trí của từng cấp bậc hàm cấp tướng và giao UBTVQH quy định cụ thể.

Liên quan đến cấp bậc hàm cao nhất của giám đốc công an tỉnh, một số ý kiến đề nghị quy định cấp bậc hàm cao nhất đối với vị trí này là đại tá, bảo đảm tương đương với quân hàm của chỉ huy quân sự địa phương theo chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Tuy nhiên, UBTVQH cho rằng việc quy định giám đốc công an một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng “là đúng nhu cầu, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của công an cấp tỉnh hiện nay, cũng như phù hợp với chủ trương của Đảng về xây dựng và tổ chức CAND theo hướng “bộ tinh, tỉnh mạnh”.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo quy định số lượng và tiêu chí xác định vị trí giám đốc công an cấp tỉnh có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng để bảo đảm chặt chẽ và giao UBTVQH căn cứ vào tiêu chí để quy định.

Theo đó, dự thảo luật quy định Bộ Công an sẽ có tối đa 201 tướng, trong đó có 1 Đại tướng, là bộ trưởng; tối đa 6 Thượng tướng là thứ trưởng. Tuy nhiên, dự thảo luật không quy định rõ các sĩ quan biệt phái có tổng cộng bao nhiêu tướng, nên hiện nay vẫn chưa rõ lực lượng công an nhân dân sẽ có tổng cộng bao nhiêu tướng.

Với Trung tướng, Bộ Công an sẽ có không quá 35, được áp dụng với cục trưởng và tương đương của các đơn vị trực thuộc Bộ có chức năng, nhiệm vụ, tổ chức không thay đổi hoặc thay đổi theo hướng quy mô lớn hơn kể từ ngày 6/8/2018; có chức năng tham mưu chiến lược, đầu mối phối hợp với các bộ, ngành, địa phương; có hệ lực lượng theo ngành dọc, quy mô hoạt động toàn quốc, trực tiếp chiến đấu, chủ trì phối hợp hoặc tham gia phối hợp thực hiện chức năng bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm…

Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an T.Ư; Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng có trần trung tướng.

Về Thiếu tướng, Bộ Công an sẽ không quá 159 Thiếu tướng, được áp dụng với cục trưởng của các đơn vị trực thuộc Bộ và chức vụ, chức danh tương đương (trừ những đơn vị quy định có trần trung tướng); phó cục trưởng và tương đương của các đơn vị trực thuộc Bộ có trần cục trưởng là trung tướng (số lượng không quá 139 người);

Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ở địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I (không quá 11 người); Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, số lượng không quá 3; Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Phó giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, mỗi đơn vị không quá 3…

Đa số các địa phương nhất trí đưa Công an chính quy về xã

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết: Dự án Luật CAND (sửa đổi) đã được xây dựng đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 và đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ cũng như Cổng thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân.

“Tại phiên họp ngày 19/10/2018, Bộ Chính trị đã cho ý kiến về một số vấn đề lớn của dự án Luật. Trên cơ sở quán triệt ý kiến của Bộ Chính trị, tiếp thu ý kiến của các ĐBQH, các cơ quan chuyên môn của Quốc hội và của nhân dân, Ban soạn thảo đã phối hợp với UBQPAN, các cơ quan có liên quan chỉnh lý, hoàn thiện một bước dự án Luật trình Quốc hội thảo luận trước khi xem xét, thông qua tại kỳ họp lần này theo đúng chương trình làm việc của Quốc hội” – Bộ trưởng nói.

thumb_660_b797abc9-ddbb-4e43-a3fb-a25b9ffd8756
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm.

Thay mặt Ban soạn thảo, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ nhất trí với Báo cáo của số 346 ngày 5/11/2018 của UBTVQH về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật CAND (sửa đổi), song xin báo cáo thêm với Quốc hội về việc xây dựng lực lượng Công an xã chính quy.

“Thứ nhất, việc chính quy hoá lực lượng Công an xã cũng đã có ý kiến chỉ đạo. Chúng tôi đã có văn bản của Đảng uỷ Công an Trung ương gửi cho Thường vụ Tỉnh uỷ 63 tỉnh thành trong cả nước. Trong số 40 ý kiến phản hồi thì gần như 100% ý kiến nhất trí với chủ trương này”, Bộ trưởng Tô Lâm cho hay.

Theo người đứng đầu ngành công an, một số địa phương đã đề nghị triển khai ngay, tất cả những cán bộ Công an không chính quy là công chức tại xã (trước đây HĐND các tỉnh trả lương) thì các tỉnh đó đề nghị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sẽ chỉ đạo HĐND, UBND tỉnh và các cấp quận, huyện, xã giải quyết vấn đề này, và lực lượng Công an sẽ triển khai sớm theo quy định.

“Có những địa phương hiện đã triển khai Công an chính quy được 5 tháng, chúng tôi mới phối hợp sơ kết đánh giá, kết quả rất tốt, hầu hết đều mong muốn triển khai chứ không có ý kiến khác. Qua một số địa phương đã triển khai và đánh giá tốt, thậm chí có địa phương đánh giá số lượng vụ việc vi phạm pháp luật giảm 50% từ khi có Công an xã chính quy, có ngày ở địa bàn không xảy ra vụ phạm pháp, vi phạm pháp luật nào…”, Bộ trưởng Lâm nhấn mạnh

Cũng theo ông Lâm, Bộ Công an đã cam kết với Quốc hội khi trình dự án Luật này là không tăng biên chế. Đây là điều hoàn toàn có cơ sở vì trên thực tế đây là việc đánh giá và bố trí lại lực lượng trong CAND.

Thượng tướng Tô Lâm khẳng định: “Điều này thì Chính phủ cũng đã đồng ý là từ nay đến năm 2021 Bộ Công an không tăng bất cứ một biên chế nào, toàn bộ là sắp xếp trong nội bộ và duy trì biên chế hiện có. Thành ra từ nay cho đến năm 2021, khi Luật CAND sửa đổi được ban hành thì cũng không tăng biên chế”.

Về vấn đề trang bị cho lực lượng Công an xã, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, Bộ Công an tính toán sẽ tăng cường 3 phương tiện: Xe máy tuần tra giao thông, phương tiện thông tin liên lạc và công cụ hỗ trợ. Và những phương tiện này đều nằm trong kinh phí, tính toán, sắp xếp của Bộ Công an, đều nằm trong kế hoạch của các cơ sở công nghiệp an ninh, các nhà máy sản xuất công cụ hỗ trợ của Bộ Công an để đủ trang bị cho lực lượng Công an xã chính quy.

Về băn khoăn của các đại biểu, giải quyết như thế nào đối với lực lượng Công an xã không chuyên trách hiện nay, Bộ Trưởng Tô Lâm phân tích: Qua đánh giá, chúng tôi xác định đây là lực lượng rất quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc gia, đặc biệt ở cơ sở không thể thiếu được. Nhất là những quần chúng tích cực tham gia trong việc giữ gìn an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

“Theo lộ trình, chúng tôi sẽ báo cáo Quốc hội cho phép xây dựng 1 dự luật về lực lượng trị an ở cơ sở, trên cơ sở tổng kết Pháp lệnh về Công an xã, Pháp lệnh về lực lượng bảo vệ ở các cơ quan, xí nghiệp và Nghị định 38 về lực lượng dân phòng ở các khu phố. Đây là hướng để giải quyết đối với các lực lượng này, chứ không phải chuyển sang lực lượng khác, không giam gia bảo vệ trật tự trị an ở cơ sở nữa” – Bộ trưởng giải thích.

Người đứng đầu Bộ Công an khẳng định, sau buổi thảo luận hôm nay, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật cả về hình thức và nội dung, phù hợp với Hiến pháp và pháp luật, đủ điều kiện trình Quốc hội thông qua.

Minh Giang