Trong số 79 chung cư vi phạm quy định phòng cháy, chữa cháy ở Hà Nội năm 2017 hiện còn 29 công trình chưa khắc phục, 3 dự án bị xem xét chuyển cơ quan điều tra.

29 chung cư vi phạm PCCC của Hà Nội nằm ở đâu?
Trong số 79 chung cư vi phạm quy định phòng cháy, chữa cháy ở Hà Nội năm 2017 hiện còn 29 công trình chưa khắc phục, 3 dự án bị xem xét chuyển cơ quan điều tra.
Theo Nhân Lê - Thắng Quang / news.zing.vn