Ảnh: Gian nan tìm kiếm các thi thể bị núi lửa ở Guatemala chôn vùi

Quốc tế - 13/06/2018 18:23

Núi lửa Fuego ở Guatemala phun trào đã để lại hậu quả nặng nề về người và của. Đến nay việc tìm kiếm các nạn...