(NĐ&ĐS) - Hơn 700 mặt bằng chậm giải phóng vừa được Bí thư tỉnh Thanh Hóa yêu cầu phải truy trách nhiệm từng ngành, từng cấp tại phiên chất vấn, trả lời chất vấn trong kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân khóa XVII (2016 – 2021).

Trong phiên họp diễn ra vào sáng ngày 11/7, nhiều vấn đề được đề cập đến trong cuộc chất vấn. Trong đó, vấn đề giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh được quan tâm, chú ý.

Sau khi rà soát, trên toàn tỉnh hiện có 899 dự án. Tính đến ngày 30/6/2018 có 166 dự án đã hoàn thành GPMB bàn giao cho chủ đầu tư; 599 dự án đang thực hiện, còn lại chưa triển khai do chưa hoàn thành thủ tục giao đất, thuê đất.

anh1 (1)
Toàn cảnh phiên họp diễn ra vào sáng ngày 11/7.

Trả lời trước các đại biểu, ông Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, nguyên nhân khách quan là quy định của pháp luật về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, GPMB có nhiều thay đổi và có nhiều vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Một số dự án kéo dài qua các thời kỳ nên có chính sách bồi thường, hỗ trợ khác nhau dẫn đến nhân dân chưa đồng thuận.

Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự quyết liệt, không đúng với hướng dẫn của cấp trên. Do vậy, trách nhiệm chính thuộc về UBND các huyện, xã, đoàn thể nơi triển khai dự án.

“Công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian tới là nhiệm vụ cấp bách, xuyên suốt của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cấp huyện, cấp xã. Đây cũng là khâu quan trọng, điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện các dự án đầu tư, giúp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh, tăng thu cho ngân sách nhà nước, góp phần phát triển kinh tế của tỉnh. Do đó, UBND tỉnh phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân trong công tác bồi thường, GPMB đối với các dự án được phân công”, ông Tuấn cho biết.    

Cũng tại phiên họp, ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh đã nhấn mạnh việc GPMB trên địa bàn tỉnh đến thời điểm hiện tại là quá chậm, vấn đề này phải truy trách nhiệm từng ngành, từng cấp, đó chính là trách nhiệm chính của từng địa phương.

Tùng Nguyễn /