(NĐ&ĐS) - 10h sáng chủ nhật hàng tuần, những suất cháo từ thiện đã được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng. Đây là chương trình do Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống cùng với Hội doanh nhân họ Vũ - Võ tại Hải Phòng thực hiện nhằm lan toả sâu rộng hơn những tấm lòng hảo tâm của các doanh nhân, doanh nghiệp đến với cộng đồng.

Nhóm PV /