(NĐ&ĐS) - Như Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống đã đưa tin, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Grai xã Ia O, huyện Ia Grai vừa bị chính quyền tỉnh Gia Lai chuyển hồ sơ sang Thanh tra tỉnh vì để mất hơn 240 ha rừng.

Rừng trồng để phủ xanh đất trống đòi trọc và chủ yếu làm rừng phòng hộ. Nhưng do tắc trách của Ban QLRP Ia Grai mà cho đến nay tỷ lệ rừng trồng sống rất thấp
Rừng trồng để phủ xanh đất trống đồi trọc và chủ yếu làm rừng phòng hộ. Nhưng do tắc trách của Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Grai mà cho đến nay tỷ lệ rừng trồng sống rất thấp.
Ngoài việc chiếm rừng, người dân còn vô tư lấy những cây gỗ có đường kính lớn về sử dụng mà không ai bị xử lý.
Ngoài việc chiếm rừng, người dân còn vô tư lấy những cây gỗ có đường kính lớn về sử dụng mà không ai bị xử lý.

Trước đó HĐND tỉnh Gia Lai nhận được đơn tố cáo Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Grai báo cáo láo trên giấy để trục lợi tiền tỷ. Ngay sau đó Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai đã thành lập đoàn kiểm tra và phát hiện diện tích chỉ đo được 240 ha, bằng hơn 1 nửa so với diện tích được giao. Trong đó, diện tích trồng năm 2002 thiếu 17,3 ha, năm 2003 thiếu 56,6 ha; năm 2004 thiếu 86,4 ha; năm 2005 thiếu toàn bộ 80 ha. Chỉ riêng diện tích rừng trồng năm 2010 còn nguyên vẹn.

Hiện tại rừng mà Ban QLRPH là từng khoảnh một, lác đác vài đám với diện tích không lớn. Điều này cho thấy cong tác quản lý và bảo vệ rừng không được chú trọng từ nhiều năm qua
Hiện tại rừng mà Ban QLRPH là từng khoảnh một, lác đác vài đám với diện tích không lớn. Điều này cho thấy công tác quản lý và bảo vệ rừng không được chú trọng từ nhiều năm qua.
Một trong nhiều lý do mất rừng của Ban QLRPH Ia Grai. Có những cây to dường kính lên đến 15-30cm bị người dân chặt phá để lấy đất làm rẫy
Một trong nhiều lý do mất rừng của Ban QLRPH Ia Grai, đó là có những cây to đường kính lên đến 15-30cm bị người dân chặt phá để lấy đất làm rẫy. 
Bên cạnh đó, việc bảo vệ rừng bị buông lỏng. Lam tặc vẫn có thể vào rừng đốn hạ những cây to đừng kính lến đến  70-80cm.
Bên cạnh đó, việc bảo vệ rừng bị buông lỏng. Lâm tặc vẫn có thể vào rừng đốn hạ những cây to đường kính lến đến 70-80cm.

Trong khi đó, giai đoạn 2002-2005 và năm 2010, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Grai được giao trồng 454,5 ha rừng tại các Tiểu khu 334 (thuộc xã Ia O) và Tiểu khu 365 (thuộc xã Ia Chía). Tổng kinh phí thực hiện trên 10 tỷ 500 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương.

Được biết, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Grai hiện còn được giao quản lí, bảo vệ hơn 9.400 ha rừng, trong đó có hơn 4.000 ha rừng tự nhiên, còn lại là rừng phòng hộ, rừng sản xuất. 

Thế Chiến /