(NĐ&ĐS) - Trình độ nghiệp vụ của hướng dẫn viên phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch và đáp ứng các điều kiện theo quy định mới được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa.

Theo văn bản số 1466/TCDL-LH Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) gửi Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trong việc sử dụng bằng nghề hướng dẫn du lịch trên cơ sở Luật Du lịch 2017 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

huong-dan-vien-du-lich-1
Ảnh minh họa
Theo đó, về trình độ nghiệp vụ của hướng dẫn viên phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch theo quy định tại điểm d Khoản 1 và điểm b Khoản 2 Điều 59 Luật Du lịch; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên và đáp ứng các điều kiện khác tại Khoản 1 Điều 59 Luật Du lịch được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa; người tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch và đáp ứng các điều kiện khác tại Khoản 1 Điều 59 Luật Du lịch được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.
 
Luật Du lịch 2017 không phân biệt bằng trung cấp nghề, cao đẳng nghề với bằng trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng chuyên nghiệp.
Thùy Linh