(NĐ&ĐS) - UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành công văn số 3267/UBND-NNTN, ngày 04/12/2017, yêu cầu các sở, chính quyền địa phương tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục ô nhiễm môi trường do ảnh hưởng của thiên tai sau bão.

Người dân tham gia cùng chính quyền dọn dẹp vệ sinh.

Theo đó, các sở, chính quyền địa phương khẩn trương thực hiện các phương án thu gom, xử lý đảm bảo vệ sinh đối với xác động vật chết trên địa bàn, tập trung vào các khu vực có cơ sở chăn nuôi/giết mổ, chợ, khu dân cư tập trung… Ngoài ra, triển khai các biện pháp thu gom rác thải, bùn đất đảm bảo vệ sinh môi trường tại các khu vực có nguy cơ gây ô nhiễm như: các bãi chôn lấp rác thải, các kho hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật; khu vực bệnh viện, trạm xá, khu dân cư tập trung…

Thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh; cấp, phát cho người dân các loại thuốc phòng và chữa bệnh về đường tiêu hóa, hô hấp và các bệnh khác phát sinh do ô nhiễm môi trường sau thiên tai. Tăng cường tuyên truyền cho người dân về các biện pháp đảm bảo vệ sinh, sử dụng nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh, áp dụng các biện pháp y tế để khử trùng nguồn ước để đảm bảo sinh hoạt của người dân.

                                                                                       

Văn Minh