(NĐ&ĐS) – Đó là kết luận của Sở Y tế tỉnh Bình Định về những tố cáo đối với ông Dương Văn Hoá, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Phú Phong (BV Phú Phong), đóng trên địa bàn thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn (Bình Định), trong việc “ưu ái” tuyển dụng người nhà vào làm việc tại bệnh viện.

Ký hợp đồng với con trai sai quy định

Sở Y tế tỉnh Bình Định vừa công bố công khai Kết luận Thanh tra số 2990/KL-SYT, ngày 29/12/2017 về những nội dung tố cáo đối với Giám đốc và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính quản trị (TCCB-HCQT) bệnh viện (BV) Phú Phong trong việc “ưu ái” tuyển dụng người nhà vào làm việc tại BV. 

Theo đó, kết luận thanh tra của Sở Y tế Bình Định xác định nội dung tố cáo “đúng một phần, sai một phần”.

Đúng một phần vì: “Việc ông D.A.T (con trai ông Hoá) được nhận vào vào làm việc tại BV Phú Phong trên cơ sở có sự thống nhất của tập thể… Tuy nhiên, việc ký hợp đồng lao động để làm chuyên môn đối với ông này từ ngày 01/12/2016 đến 31/12/2017, nhưng không trình Sở Y tế để xin ý kiến thống nhất của Sở Nội vụ là không đúng với quy định tại Khoản 2, Công văn số 2842/SYT-TCCB ngày 31/12/2015 của Sở y tế về việc tăng cường quản lý công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức”. Trách nhiệm này thuộc về Giám đốc và Trưởng Phòng TCCB-HCQT.

A1 –  Kết luận Thanh tra của Sở Y tế tỉnh Bình Định liên quan đến những nội dung tố cáo đối với Giám đốc BV Phú Phong
Kết luận Thanh tra của Sở Y tế tỉnh Bình Định liên quan đến những nội dung tố cáo đối với Giám đốc BV Phú Phong

Nội dung tố cáo chưa đúng là: “Việc tuyển dụng các cá nhận khác là người nhà của ông Hoá và ông Sâm và bổ nhiệm bà L.T.T.T – vợ ông Hoá – làm Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa Dược, được thực hiện công khai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật”.

Kết luận thanh tra cũng nêu: “Người tố cáo không cố tình tố cáo sai sự thật vì người tố cáo chủ quan khi thấy rằng trong bệnh viện có nhiều người thân của Giám đốc và Trưởng phòng TCCB-HCQT nên tố cáo”.

Chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định

Căn cứ kết luận các nội dung tố cáo, Sở Y tế Bình Định yêu cầu Giám đốc BV Phú Phong nghiêm túc triển khai thực hiện: “Chấm dứt hợp đồng lao động để làm chuyên môn, nghiệp vụ đối với các trường hợp viên chức hợp đồng đang làm việc tại BV đúng theo quy định tại văn bản số 1549/UBND–NC ngày 05/4/2017 của UBND tỉnh Bình Định, về việc chấn chỉnh tình trạng hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp”. 

A2 – Giám đốc BV Phú Phong Dương Văn Hoá đã “ưu ái” ký hợp đồng lao động không đúng quy định với con trai của mình
Ông Dương Văn Hóa, Giám đốc BV Phú Phong  

“Đồng thời tổ chức kiểm điểm nghiêm khắc, đề xuất hình thức kỷ luật phù hợp với các cá nhân có liên quan vì đã tiến hành ký hợp đồng lao động chuyên môn, nghiệp vụ đối với các cá nhân không đúng với quy định tại Khoản 2, Công văn số 2842/SYT-TCCB ngày 31/12/2015 của Sở y tế về việc tăng cường quản lý công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức” - kết luận Thanh tra nêu rõ.

Bên cạnh đó, Sở Y tế Bình Định cũng yêu cầu Giám đốc BV Phú Phong nghiêm túc triển khai thực hiện, khắc phục các sai phạm, đề xuất hình thức xử lý nghiêm khắc đối với các cá nhân có liên quan vì đã có các sai phạm, kết quả thực hiện gửi về Sở trước ngày 20/1/2018.

Báo điện tử Nhân đạo & Đời sống sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Minh Tâm