(NĐ&ĐS) - Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, cán bộ cùng nhân dân huyện Tam Nông phấn khởi, đoàn kết và tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng trong năm 2018, phấn đấu phát triển, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực trong những năm tiếp theo.

Mặc dù còn có những khó khăn, song được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các sở, ngành trong tỉnh; Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Tam Nông đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp để khắc phục khó khăn, động viên kịp thời người dân, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ổn định sản xuất. Không những vậy, huyện đồng thời tăng cường các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

phú thọ
Người dân xã Hương Nộn - huyện Tam Nông thâm gia giao thông thuận lợi. Ảnh: IT

Là năm bản lề cho việc phát triển kinh tế, năm 2018, cán bộ cùng người dân huyện Tam Nông đã đẩy mạnh kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao. Sản xuất nông nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay (tăng 20,64%), đặc biệt là khu chăn nuôi tập trung tại xã Tề Lễ đã ổn định sản xuất, góp phần tăng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi.

Đặc biệt, sản xuất công nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, đã thu hút được một số dự án mới đầu tư vào địa bàn huyện, một số dự án đi vào sản xuất tạo tiền đề tăng năng lực và giá trị tăng thêm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế; kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư đồng bộ. Nhiều tuyến đường giao thông được duy tu, sửa chữa và xây dựng mới. Công tác quản lý tài chính ngân sách được đảm bảo. Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản theo Luật đầu tư công được tăng cường; một số công trình đã được tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn về vốn, mặt bằng… để đẩy nhanh tiến độ thực hiện…

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được huyện Tam Nông duy trì và có nhiều tiến bộ. Chất lượng giáo dục đại trà được giữ vững, giáo dục mũi nhọn đạt thành tích khá. Bên cạnh những việc nâng cao chất lượng về kinh tế, giáo dục, cán bộ huyện Tam Nông cũng đã quan tâm chỉ đạo công tác y tế, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên.

tam nong 2
Trạm y tế thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông được xây dựng khang trang đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Ảnh: IT

Dù chất lượng về kinh tế - xã hội đều đã tăng lên. Vậy nhưng, do điều kiện của huyện còn nhiều khó khăn, trong khi nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh cần nguồn lực rất lớn; tình hình thời tiết, dịch bệnh diễn biến khó lường nên cán bộ cùng nhân dân huyện Tam Nông sang năm 2019 đã cùng nhau đưa ra những phương hướng để khắc phục những khó khăn và phát triển hơn những kết quả đã đạt được năm 2018.

Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội những năm tiếp theo

Năm 2019 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 dự báo tình hình kinh tế trong nước và trong tỉnh tiếp tục đà tăng trưởng, kết cấu hạ tầng được đầu tư ngày càng đồng bộ. Các lĩnh vực xã hội tiếp tục được quan tâm; quốc phòng, an ninh được đảm bảo, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục có bước phát triển.

Để tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 huyện Tam Nông đã đưa ra những lĩnh vực cần chú trọng, đầu tư và đẩy mạnh.

Điển hình, phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng hợp lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tập trung phát triển các ngành và lĩnh vực có lợi thế so sánh như: Công nghiệp, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chú trọng bảo vệ môi trường. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giản biên chế gắn với cải cách công vụ, công chức, nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy quản lý nhà nước; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và tăng cường phòng, chống tham nhũng.

Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp từng bước tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Phát triển các ngành dịch vụ phục vụ đời sống nhân dân, huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển. Công tác cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên và môi trường, thực hiện hiệu quả hoạt động tài chính, tín dụng, ngân hàng.

Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh phát triển và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao. Củng cố, phát triển mạng lưới y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt công tác dân số và phát triển. Giải quyết tốt các vấn đề về lao động, việc làm, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện tốt công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; tăng cường các biện pháp phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy dân chủ; nâng cao năng lực và phẩm chất của đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Hoài Nam - Nguyễn Hương