Nhân đạo TV

Nhân đạo TV - 18/11/2016 16:17

Chữ thập đỏ luôn đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho đồng bào

Trong suốt 70 thành lập và phát triển, Hội CTĐ Việt Nam cũng liên tục có những sáng kiến, tự lực, phát huy những truyền...

Nhân đạo TV - 18/11/2016 16:04

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã đóng góp rất tích cực vào quá trình phát triển đất nước

Hội CTĐ Việt Nam đã đóng góp rất tích cực vào quá trình phát triển đất nước. Được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng những...

Nhân đạo TV - 18/11/2016 15:54

Xứng đáng với vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo

Chặng đường 70 năm qua, các thế hệ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên CTĐ cả nước luôn chung sức, chung...

Nhân đạo TV - 18/11/2016 13:40

70 năm Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phấn đấu vì sự nghiệp nhân đạo của toàn dân

Làm Chủ tịch danh dự từ năm 1946 đến năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh – Chủ tịch danh dự đã chăm lo cho...

Nhân đạo TV - 18/11/2016 13:07

Các công trình, mô hình nhân đạo tạo sinh kế thoát nghèo bền vững cho người dân

Cứu trợ nhân dân trong thiên tai, thảm họa, chăm sóc đưa người dân thoát nghèo và ổn định cuộc sống là một trong những...

Nhân đạo TV - 18/11/2016 12:53

Hội Chữ thập đỏ Cao Bằng: Nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả

Các phong trào tương thân tương ái đã được tỉnh Hội triển khai rộng khắp, trợ giúp trên 30.000 lượt người khó khăn, nạn nhân...

Nhân đạo TV - 18/11/2016 11:41

Hội CTĐ huyện Nông Cống: Khẳng định vai trò nòng cốt của tổ chức Hội trong hoạt động nhân đạo

Trong những năm qua, công tác nhân đạo từ thiện đã từng bước được xã hội hóa, Hội CTĐ huyện Nông Cống đã khẳng định...

...