(NĐ&ĐS) - Nhiều kỳ vọng được đặt ra tại Hội nghị lần này, khi lần đầu tiên được tổ chức bởi 3 cơ quan: TƯ. HộI CTĐ Việt Nam; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Khuê Quân