Với mục đích cao cả là nhân đạo, hòa bình, hữu nghị, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, 73 năm xây dựng và phát triển, vai trò, vị thế của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam từng bước được khẳng định.

Theo Truyền hình Nhân đạo