(NĐ&ĐS) - Trung bình mỗi ngày, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cần tối thiểu gần 700 đơn vị nhóm máu O dành cho nhu cầu cấp cứu và điều trị tại 180 bệnh viện ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Theo tính toán, nhóm máu O sẽ chỉ đảm bảo trong vài ngày tới nếu không duy trì tốt tỷ lệ người nhóm máu O tham gia hiến máu.

Mặc dù các cơ quan, đơn vị và cộng đồng đã có nhiều nỗ lực để tổ chức các ngày hiến máu và vận động những người nhóm máu O tham gia hiến máu nhưng lượng máu nhóm O tiếp nhận được còn chưa đáp ứng được nhu cầu. Tới thời điểm hiện tại, nhóm máu O vẫn chưa cải thiện đáng kể do nhu cầu tiếp máu của người bệnh quá cao.

Tuyết Nga