Để có giác mạc ghép cho những người mù lòa do bệnh lý về giác mạc, rất cần những tấm lòng hảo tâm, với tinh thần tương thân tương ái cao cả, hiến tặng giác mạc sau khi qua đời. Ở nước ta có 2 địa phương hình thành được phong trào hiến tặng giác mạc, đó là Ninh Bình và Nam Định.

/ Theo VTC14