Gần 60 tuổi và đã có 40 lần hiến máu cứu người, ông Nguyễn Ngọc Giao ở phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi không những tích cực hiến máu mà còn vận động gia đình cùng hiến máu cứu người. Đến nay, gia đình ông đã hiến máu 74 lần.

Theo Tuổi trẻ