Ghép giác mạc chính là cơ hội để những người mù tìm thấy ánh sáng. Tuy nhiên hiện tại, có rất ít người được trao tặng cơ hội này...

/ Theo VTC14