Mất đi một chân nhưng Lưu vẫn luôn giữ trái tim nhân hậu và sự kiên cường đến lạ lùng trong cảnh khốn cùng, đen tối nhất của cuộc đời.

Theo VTC news