(NĐ&ĐS) – UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người Kinh nghèo các huyện miền núi: Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Như Xuân cho công tác bảo vệ, phát triển rừng.

44805145_269778083678086_6736456676775297024_n
Ảnh minh họa

Theo Quyết định, 3.000 tấn gạo có chất lượng theo tiêu chuẩn dự trữ Quốc gia sẽ được hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ gia đình người Kinh nghèo của 4 huyện miền núi: Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Như Xuân nhận trồng, nhận khoán chăm sóc và bảo vệ tổng diện tích rừng 71.918 ha (trồng rừng mới 1.997ha; bảo vệ rừng 69.921ha).

Cụ thể, huyện Quan Sơn 800 tấn, diện tích trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng là 37.775 ha; huyện Quan Hóa 1.000 tấn, diện tích trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng 23.067 ha; huyện Lang Chánh 300 tấn, diện tích trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng là 3.994 ha; huyện Như Xuân 900 tấn, diện tích trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng là 7.102 ha.

UBND các huyện lập kế hoạch phân bổ, tiếp nhận cụ thể (tối thiểu 2 tháng/lần) và phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa tiến hành giao nhận, cấp phát gạo kịp thời đến các đối tượng được thụ hưởng đảm bảo đúng định mức, không trùng lặp với các chính sách khác. Thời gian thực hiện cấp gạo xong chậm nhất trước ngày 31/12/2018.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc, UBND các huyện tổ chức kiểm tra việc hỗ trợ gạo cho các đồng bào dân tộc thiểu tự nguyện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng sản xuất đúng đối tượng, đảm bảo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Vân Cường