(NĐ&ĐS) - Hội Người mù huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên bình đẳng hòa nhập cộng đồng” và “Chương trình hành động việc làm - xóa đói giảm nghèo” do T.Ư Hội người mù Việt Nam phát động vào ngày 29/5.

Cuộc vận động “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên bình đẳng hòa nhập cộng đồng” đã tạo ra bước ngoặc quan trọng đối với Hội viên và tổ chức Hội, nâng cao tính tự chủ, ý thức tự vươn lên, giúp người mù có cơ hội hòa nhập sâu hơn vào đời sống xã hội mà không trở thành gánh nặng. Người mù đã từng bước thay đổi tư duy, nhận thức, vượt ra khỏi rào cản, chủ động tham gia sinh hoạt Hội.

Thông qua các hình thức sinh hoạt, giao lưu, học hỏi mà người mù đã có sự thấu hiểu lẫn nhau, biết đoàn kết, gắn bó, thương yêu giữa người mù với người mù, giữa người mù với cán bộ Hội, tạo sự gắn kết để cùng nhau xây dựng tổ chức Hội của mình ngày một phát triển.

Bên cạnh đó, gia đình và cộng đồng xã hội đã có cái nhìn khác hơn, khách quan hơn và tin tưởng hơn về khả năng của người mù, tạo điều kiện giúp đỡ người mù hòa nhập vào cộng đồng xã hội. Nhiều người mù đã chủ động trong sinh hoạt, vượt lên chính mình, tham gia học tập, lao động, sản xuất, nhiều người mù từ chỗ không biết đọc, biết viết, ngại giao tiếp đã được học chữ, biết giao tiếp với xã hội bên ngoài, biết nói lên tiếng nói và bày tỏ quan điểm, nguyện vọng của mình.

Đến nay, hầu hết người mù trong độ tuổi lao động đã biết sử dụng thành thạo chữ Brail, sử dụng điện thoại thông minh…Hội viên nữ đã chủ động vượt qua khó khăn, xóa bỏ mặc cảm tật nguyền, vươn lên thực hiện quyền bình đẳng của mình như: quyền được làm vợ, làm mẹ.

“Chương trình hành động việc làm - xóa đói giảm nghèo” là chương trình đặc biệt quan trọng đối với người mù và tổ chức Hội. 10 năm qua, huyện Hội đã phối hợp với trung tâm giáo dục dạy nghề cho người mù Thanh Hóa tổ chức mở 1 lớp dạy nghề tẩm quất cổ truyền cho 20 hội viên và 2 lớp học chữ cho 40 hội viên.

Sau các khoá học, một số người được bố trí việc làm ổn định tại cơ sở sản xuất của Hội, số còn lại tự tổ chức cơ sở dịch vụ của cá nhân hoặc sản xuất tại gia đình. Nhiều gia đình hội viên đã vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội thông qua các kênh Trung ương và địa phương, Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn và các tổ chức tín dụng khác để phát triển kinh tế gia đình. Nhiều tấm gương điển hình trong sử dụng vốn vay có hiệu quả.

Kết quả giải quyết việc làm cho người mù đã đem lại doanh thu của Hội ngày một tăng cao, năm sau, cao hơn năm trước. Năm 2007 - năm đầu triển khai cuộc vận động, Hội có doanh thu 75 triệu đồng, lương bình quân của hội viên 450.000đ/người/tháng. Năm 2017, tổng doanh thu của hội đạt 360 triệu đồng; thu nhập bình quân của hội viên đạt 2.750.000đ/người/tháng.

Trong 10 năm qua, tổng doanh thu từ cơ sở sản xuất tập trung đạt 2,4 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm đáng kể từ 65% năm 2008 xuống còn 38% năm 2017 (bình quân mỗi năm giảm 2,7%).

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Hội người mù huyện Quảng Xương tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện 2 cuộc vận động nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ Cán bộ Hội và hội viên về ý thức, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tự học nâng cao trình độ cuyên môn, nghiệp vụ, sáng tạo trong hoạt động Hội, từng bước nâng cao đời sống cho hội viên. 

Tâm Ánh