(NĐ&ĐS) - Doanh thu quý 4 năm 2018 của Vinamilk đạt 13.017, tăng hơn 5,3% so với cùng kỳ. Đây là một kết quả đáng mừng cho một Công ty CP sữa Việt Nam.

Theo báo cáo về kết quả kinh doanh sơ bộ hợp nhất cho quý 4/2018 của Vinamilk công bố cho biết:

Tổng doanh thu ước tính quý 4 năm 2018 của Vinamilk đạt 13.017 tỷ đồng tăng trưởng ở mức trên 5,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế ước tính quý 4 năm 2018 tăng trưởng trên 27,9%. Lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2018 ước tính tăng trưởng trên 30,5%.

nh vinamilk

Trong đó, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của quý 4 năm 2018 tăng so với cùng kỳ năm 2017 là do ảnh hưởng của các yếu tố chính sau:

Tổng doanh thu quý 4 năm 2018 có mức tăng trưởng cao, tăng 5,27% so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ trọng và cơ cấu các nhóm sản phẩm bán ra tiếp tục có sự thay đổi, theo hướng tập trung vào các nhóm ngành hàng có giá trị gia tăng cao, hiệu quả hơn.

Chi phí hoạt động được thực hiện một cách có hiệu quả, trong đó chi phí bán hàng, chi phí quản lý giảm về tỷ lệ %/doanh thu so với cùng kỳ.

Các công ty con hoạt động có hiệu quả, gia tăng lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước, góp phần tăng lợi nhuận hợp nhất.

PV