(NĐ&ĐS) - Theo Cục Hàng không Việt Nam, tổng số chuyến bay khai thác trong năm 2018 của 4 hãng hàng không gồm Vietnam Airlines, VietJet Air, Jetstar Pacific và VASCO là 296.516 chuyến bay. Trong đó, số chuyến bay cất cánh đúng giờ là 256.884 chuyến; 39.632 chuyến chậm giờ và hủy 790 chuyến.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines khai thác 128.236 chuyến, dẫn đầu với tổng số chuyến bay đúng giờ trong năm với 114.446 chuyến. Số chuyến chậm 13.790 chuyến, chiếm tỷ lệ 10,8% và hủy 274 chuyến.

Hãng hàng không VietJet Air khai thác 118.923 chuyến, trong đó có 18.746 chuyến bị chậm cùng với 146 chuyến phải hủy. Tỷ lệ chậm và hủy chuyến của VietJet Air là 15,8%.

Còn Jetstar Pacific khai thác 35.833 chuyến thì có đến 6.636 chuyến chậm và 168 chuyến huỷ. Tỷ lệ chậm và huỷ chuyến của hãng này cũng cao nhất so với các hãng còn lại, là 18,5%.

vietjet
Tỷ lệ chậm và hủy chuyến bay của VietJet Air là 15,8%.

Hãng hàng không VASCO có tổng số chuyến bay thấp nhất trong các hãng hàng không, chỉ 13.534 chuyến bay năm 2018. Vậy nhưng đây là hãng hàng không đứng đầu về tỷ lệ số chuyến bay cất cánh đúng giờ (96,6%).

Nguyên nhân xảy ra tình trạng chậm, hủy chuyến là trang thiết bị và dịch vụ tại cảng, quản lý điều hành bay, thời tiết, tàu bay về muộn...

Trong đó, chủ yếu là do tàu bay về muộn và do các hãng hàng không. Riêng lý do tàu bay về muộn chiếm 64,2% tỷ trọng chậm chuyến, lý do các hãng hàng không chiếm 19,5%.

Bảo An