(NĐ&ĐS) - Trả lời câu hỏi của cổ đông tại Đại hội cổ đông diễn ra sáng 22/3/2018, ông Trần Tuấn Dương, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát, khẳng định năng lực của Hòa Phát không thua kém các doanh nghiệp lớn trên thế giới.

Banner-TĐ
Năm 2017 doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 46.855 tỷ đồng và 8.015 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng tương ứng 38% và 21% so với năm 2016.

Ông Trần Tuấn Dương thống kê năm 2017 doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 46.855 tỷ đồng và 8.015 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng tương ứng 38% và 21% so với năm 2016, vượt lần lượt 17% và 34% kế hoạch năm 2017.

Lĩnh vực thép cốt lõi và chủ đạo lần lượt chiếm 86% và 91% trong doanh thu, lợi nhuận sau thuế hợp nhất. Hòa Phát đã xác lập kỷ lục kinh doanh cao nhất từ trước đến nay với 3 triệu tấn thép thành phẩm các loại, tăng 25% so với năm 2016.

Mảng thép xây dựng và ống thép Hòa Phát lần lượt là 23,9% và 26,4% thị phần toàn quốc. Các sản phẩm nội thất, điện lạnh tiếp tục giữ vững thị phần, không ngừng đưa ra sản phẩm mới với độ sáng tạo cao, phù hợp với nhu cầu thị trường.

Thiết bị phụ tùng đảm nhận một số dự án nhằm nâng cao giá trị gia tăng của mặt hàng thép như dự án thép rút dây, thép mạ dải, thép dự ứng lực.

Dự án Mandarin Garden 2 đã hoàn thành việc xây dựng và bắt đầu bàn giao căn hộ vào cuối năm 2017.

Vốn chủ sở hữu của Hòa Phát tại ngày 31/12/2017 là 32.398 tỷ đồng, tăng 63% so với 2016. Tổng tài sản toàn tập đoàn tại ngày 31/12/2017 là 53.022 tỷ đồng, tăng 60% so với 2016.

Tổng vay ngắn và dài hạn toàn Tập đoàn là 12.980 tỷ đồng. Hệ số vay nợ ngân hàng trên vốn chủ sở hữu chỉ ở mức 0,4 lần, tăng nhẹ so với hệ số 0,3 lần tại cuối năm 2016. Tổng nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn gần 5.000 tỷ đồng, tăng 41% so với năm 2016, đóng góp phần lớn trong con số 20.000 tỷ đồng nộp ngân sách 10 năm 2008-2017.

Mặc dù thuận lợi trong năm 2017 nhưng ông Dương cho biết năm 2018 tập đoàn vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn. Đó là cạnh tranh ngày càng lớn, đặc biệt trong ngành sản xuất thép, giá diễn biến đa chiều, giá nguyên liệu tăng mạnh…

Trong năm 2018, Hòa Phát triển khai nhiều dự án quan trọng. Dự án Hòa Phát Dung Quất phải cần kiểm soát tốt, căng thẳng và phải làm tốt mới đạt được kế hoạch. Vì vậy, dù tập đoàn đặt chỉ tiêu doanh thu 2018 tăng mạnh lên 55.000 tỷ đồng nhưng kế hoạch lợi nhuận chỉ tăng nhẹ lên 8.050 tỷ đồng.

Tại ĐHCĐ năm 2018, Hòa Phát đã đưa ra phương án chi trả cổ tức 2017. Theo đó, tập đoàn trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 40%. Thời gian thực hiện là từ quý 2 tới quý 3 năm 2018. Số cổ phần phát hành thêm để chi trả cổ tức năm 2017 nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện.

ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các phương án chi tiết chi trả cổ tức bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có).

Năm 2018, Hòa Phát lên lên kế hoạch chi trả cổ tức với tỷ lệ dự kiến 30%. Dựa trên tình hình tài chính Hòa Phát năm 2017 và những triển vọng phát triển năm 2018 thì con số trên là hoàn toàn khả thi.

Chi Chi