(NĐ&ĐS) - Năm 2018, ngành thuế thu ngân sách đạt 1.146 triệu tỷ đồng (không bao gồm khoản thu từ bán cổ phần của nhà nước tại các doanh nghiệp).

Theo Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam, kết quả thu ngân sách năm 2018 của Tổng cục Thuế đạt trên 1,146 triệu tỷ đồng, bằng 107,2% dự toán, tăng 12,3% so với thực hiện năm 2017.

Trong đó, thu từ dầu thô đạt 66.048 tỷ đồng (bằng 183,9% dự toán, tăng 33,2% so với thực hiện năm 2017), thu nội địa đạt 1,08 triệu tỷ đồng. 

Tổng cục Thuế cũng cho biết năm 2018, số thu nội địa đạt 1.080 triệu tỷ đồng, bằng 104,5% dự toán, tăng 11,2% so với năm 2017.

Trong đó, thu từ cổ tức được chia và lợi nhuận còn lại ước đạt 67.679 tỷ đồng, bằng 126,3% dự toán, bằng 90% so với năm 2017; thu tiền sử dụng đất đạt 146.616 tỷ đồng, bằng 170,7% dự toán (vượt 60.716 tỷ), vượt 28.616 tỷ so với số đã báo cáo quốc hội, tăng 17,1% so với cùng kỳ; thu từ chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước đạt 4.851 tỷ đồng.

nam 2018 thu thue dat hon 1 trieu ty dong
Năm 2018, thu ngân sách đạt hơn 1 triệu tỷ đồng. (Ảnh minh họa - Inernet).

Về tổng thể, hầu hết các địa phương đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán pháp lệnh (61/63 địa phương). Trong đó, có 48/63 địa phương vượt trên 7,3% dự toán (mức vượt theo nhiệm vụ phấn đấu thu), còn 2 địa phương không hoàn thành dự toán do bị ảnh hưởng bởi nguyên nhân khách quan là Bình Dương, Đồng Nai. Có 61/63 địa phương tăng thu so với cùng kỳ, trong đó có 24 địa phương tăng trưởng ở mức cao từ 15% trở lên.

Tổng số tiền thuế nợ tính đến thời điểm 31/12/2018 là 75.805 tỷ đồng, trong đó tiền thuế nợ có khả năng thu hồi là 39.295 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 51,8% tổng số tiền nợ thuế, giảm 2.381 tỷ đồng (-5,7%) so với 31/12/2017.

Trong năm 2019, Quốc hội, Chính phủ giao dự toán thu NSNN năm 2018 cho hệ thống Thuế là 1.168 triệu tỷ đồng.

Ngọc Anh