(NĐ&ĐS) - Cục Thuế TP. Hà Nội tiếp tục công khai đợt tháng 6/2018 danh sách 115 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất với tổng số nợ hơn 96,5 tỷ đồng.

Theo Cục Thuế Hà Nội, với số nợ chốt đến thời điểm ngày 30/4/2018, có 3 doanh nghiệp nợ các khoản liên quan đến đất là hơn 1,1 tỷ đồng; 112 doanh nghiệp nợ thuế, phí hơn 96,5 tỷ đồng.

Cụ thể, 3 doanh nghiệp nợ tiền thuê đất là Công ty TNHH Mai Lĩnh (số 315, phố Vĩnh Hưng, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai) nợ 591 triệu đồng; Công ty Cổ phần Lương Thực Hồng Hà (số 56 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân) nợ 356 triệu đồng và doanh nghiệp tư nhân Đức Tài (thôn Bùng, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất) nợ 166 triệu đồng.

ha-noi-cong-khai-danh-sach-120-don-vi-no-thue1528767398
Danh sách 115 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất có tổng số nợ hơn 96,5 tỷ đồng

Số nợ của các doanh nghiệp này còn lớn nên Cục Thuế tiếp tục công khai lần 2. Cũng theo Cục thuế Hà Nội, với số nợ chốt đến thời điểm ngày 14/5/2018, mặc dù cơ quan thuế đã thực hiện biện pháp cưỡng chế đối với đơn vị theo quy định, có 5 doanh nghiệp nợ thuế, phí lớn với số tiền hơn 62,9 tỷ đồng trên 90 ngày.

Trong 5 tháng đầu năm 2018, Cục Thuế TP. Hà Nội đã công khai 570 đơn vị nợ tiền thuế, phí, tiền thuê đất với tổng số tiền nợ đã đăng công khai là hơn 1.315 tỷ đồng. Kết quả sau khi đăng công khai, đã có 157 doanh nghiệp và dự án nộp hơn 33,4 tỷ đồng.

T. Dung