(NĐ&ĐS) - Trong thời gian qua, Bộ Công Thương đã gia tăng kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bán hàng đa cấp.

Theo đó, Bộ Công Thương đã triển khai điều tra đối với các doanh nghiệp có hành vi vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp như Công ty Cổ phần Queenet Quốc tế là doanh nghiệp bị xử phạt với số tiền 24 triệu đồng; tiếp theo là Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy (140 triệu đồng), Công ty TNHH World Việt Nam (80 triệu đồng) và Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm (30 triệu đồng). 

kd da cap
Tiếp tục tăng cường thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động kinh doanh, bán hàng đa cấp. (Ảnh minh họa)

Hiện Bộ Công Thương đang tiến hành điều tra đối với Công ty Cổ phần sản xuất Thương mại Quốc tế Greenlife; kết thúc thanh tra đối với 02 doanh nghiệp bán hàng đa cấp là Công ty TNHH Mỹ phẩm Thường Xuân và Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương tiếp tục thực hiện công tác giám sát doanh nghiệp, theo dõi giám sát việc đáp ứng các điều kiện mới tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP đối với các doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận theo quy định tại Nghị định 42/2014/NĐ-CP trong và sau thời điểm chuyển tiếp 09 tháng kể từ thời điểm Nghị định 40/2018/NĐ-CP có hiệu lực để có biện pháp xử lý kịp thời đối với các doanh nghiệp chưa đáp ứng điều kiện mới nhưng vẫn triển khai hoạt động bán hàng đa cấp sau thời gian chuyển đổi.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương vẫn tiếp tục theo dõi chặt chẽ việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của một số công ty và thực hiện thanh lý hợp đồng đối với người tham gia sau khi Công ty chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp.

Đối với các đơn thư khiếu nại, đơn kiến nghị liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp, Bộ Công Thương đều có văn bản trả lời hướng dẫn người tham gia hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với những trường hợp kiến nghị, phản ánh không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương.

Các hành vi vi phạm được Bộ Công Thương phát hiện và xử lý trong thời gian qua bao gồm: Không thực hiện thủ tục đề nghị cấp bổ sung, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp khi có thay đổi, bổ sung liên quan đến hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp;

Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến hoạt động đào tạo người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật; Duy trì nhiều hơn một vị trí kinh doanh đa cấp, hợp đồng bán hàng đa cấp, mã số kinh doanh đa cấp hoặc các hình thức khác tương đương đối với cùng một người tham gia bán hàng đa cấp. Không thực hiện nghĩa vụ báo cáo định kỳ đén Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng theo quy định của pháp luật.

Cung cấp thông tin sai lệch về công dụng của hàng hóa bán hàng đa cấp nhằm dụ dỗ người tham gia bán hàng đa cấp. Ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với người tham gia bán hàng đa cấp không bao gồm đầy đủ các nội dung cơ bản theo quy định của pháp luật.

Tại cấp địa phương dưới sự chỉ đạo sát sao của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, công tác quản lý nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp tại các địa phương đã được kiện toàn đáng kể.

Đại Lộc