Ngày 30/6, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ (Bảo Việt Nhân thọ) và Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Bưu chính Viettel). Thoả thuận hợp tác giữa hai Tổng công ty (TCT) nhằm hướng tới xây dựng mối quan hệ chiến lược bền vững, phát huy thế mạnh trong lĩnh vực kinh doanh của mỗi đơn vị, nhằm phục vụ tốt nhất các khách hàng.

Anh tin ky ket

Theo thỏa thuận hợp tác, hai TCT sẽ ưu tiên sử dụng chéo các dịch vụ mà hai bên đang cung cấp trên thị trường. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng, thông qua những tiện ích và ưu đãi từ việc hợp tác. Các giao dịch liên quan đến hợp đồng bảo hiểm của khách hàng tham gia bảo hiểm tại Bảo Việt Nhân thọ sẽ có thể thực hiện qua các kênh trực tiếp và/hoặc kênh giao dịch điện tử/internet/online/mobile app của Bưu chính Viettel.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ cùng tập trung khai thác tối đa lợi thế, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và năng lực của mỗi bên, phát huy những thế mạnh về hệ thống với mạng lưới vững chắc và rộng khắp. Bảo Việt Nhân thọ và Bưu chính Viettel hướng tới hỗ trợ nhau mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh, nhằm khai thác tốt nhất tiềm năng hai bên trên thị trường.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Trần Trung Hưng – Tổng Giám đốc Bưu chính Viettel đánh giá cao vị thế hàng đầu của Bảo Việt Nhân thọ tại Việt Nam trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ những năm gần đây. Ông khẳng định sự hợp tác của hai doanh nghiệp Việt Nam sẽ mang lại những cơ hội tăng trưởng và phát triển thuận lợi cho cả hai đơn vị. Bưu chính Viettel sẽ tích cực phối hợp thực hiện các nội dung trong thỏa thuận để phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác này.

Về phần mình, ông Phạm Ngọc Sơn – Tổng Giám đốc Bảo Việt Nhân thọ tin tưởng trong tương lai gần, Bảo Việt Nhân thọ và Bưu chính Viettel sẽ cùng nhau mở ra nhiều cơ hội hợp tác thúc đẩy hoạt động kinh doanh và nâng cao hình ảnh, vị thế, uy tín thương hiệu của cả hai bên trên thị trường. Bảo Việt Nhân thọ cam kết sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm, triển khai tích cực, hiệu quả các nội dung, điều khoản của Thỏa thuận hợp tác.

HH